Folksam

Folksam med i nytt initiativ

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 09:25 CET

Folksam har som första europeiska investerare valts in som medlem i den internationella organisationen Global Network Initiative, GNI. Folksam kommer tillsammans med bland andra IT-företagen Google och Microsoft, olika intresseorganisationer, universitet och investerare att arbeta för mänskliga rättigheter på Internet och inom telekommunikation.

Bakgrunden till Global Network Initiative är att företag inom IT- och telekommunikation i allt högre utsträckning fått regeringskrav på sig att följa inhemska lagar och riktlinjer, vilket i sin tur kan leda till att människors yttrandefrihet och integritet kränks.

– Tillgång till moderna kommunikationsmedel och personlig integritet är något som ofta tas för givet. De senaste veckornas händelser i Nordafrika synliggör hur sköra de här systemen i verkligheten faktiskt är, säger Carina Lundberg Markow, chef för Ansvarsfullt ägande hos Folksam.

GNI lanserades i oktober 2008 och arbetar bransch- och landsöverskridande med att driva frågor om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och integritet inom IT- och telekommunikation. Folksam blir nu del av en organisation som samlar 25 medlemmar från skilda verksamheter som IT-företag, universitet, investerare och intresseorganisationer.

– Investerare spelar en särskilt viktig roll i GNI genom att uppmuntra företag att respektera sina användares rättigheter och skydda sina varumärken vid verksamhet på olika internationella marknader. Vi välkomnar att Folksam är en del av vårt arbete framöver, säger Susan Morgan, Executive Director för GNI.

USA:s utrikesminister Hillary Clinton nämnde och gav häromdagen sitt stöd för GNI i ett tal om frihet på internet. Läs mer här

GNI har sitt administrativa säte i Washington D.C. men arbetar globalt. GNI:s kommentar till händelserna i Egypten finns på denna länk.

För mer information om GNI, besök gärna: http://www.globalnetworkinitiative.org
Övriga medlemmar i Global Network Initiative är bland andra:
- Berkman Center for Internet & Society at Harvard University
- Boston Common Asset Management
- Calvert Group
- Committee to Protect Journalists
- Google Inc
- Human Rights in China
- Human Rights Watch
- Microsoft Corp.
- Yahoo! Inc.

Sammanställning över GNI:s samtliga medlemmar finns på denna länk.

För mer information kontakta:
Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande, telefon 0708-31 59 71
Emilie Westholm, bolagsanalytiker Ansvarsfullt ägande, telefon 0708-31 50 74
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Om Folksam
Folksam utövar ansvarsfullt ägande för att påverka affärsbeteendet bland företag över hela världen. Folksam investerar pensions- och livförsäkringsspararnas pengar enligt en etisk placeringspolicy som följer FN:s och OECD:s riktlinjer som innefattar sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga frågor. Läs mer på www.folksam.se/testergodarad