Folksam

Folksam minskar årliga koldioxidutsläpp med 513 ton

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 10:26 CET

Enbart genom strängare resepolicy och växling till grön el har Folksam
sänkt sina egna koldioxidutsläpp med 513 ton per år. "Fler måste drivas
av ambitionen att informera konsumenterna vad de gör för att minska
näringslivets negativa påverkan på miljön", säger Folksams miljöchef Jan
Snaar.

Forskarna är överens om att samhällets stora utsläpp av växthusgaser,
framför allt koldioxid, påverkar klimatet, miljön och våra liv negativt.

- Att det är så få företag som berättar om sina insatser för att minska
utsläppen av växthusgaser är konstigt. Gör man inget eller händer
fantastiska saker i det tysta? frågar Jan Snaar, miljöchef på Folksam.

Folksam har minskat de egna utsläppen av koldioxid med 513 000 kg per år
och arbetar aktivt för att påverka koldioxidutsläppen även via
partnersamarbeten; vid bilskada erbjuder hyrbilsföretagen Folksams
kunder en hyrbil som godkänts enligt Folksams miljökrav. Totalt
motsvarar det en miljon mil per år.

Folksams minskning av egna utsläpp

· Bra Miljöval-märkt el för fastighetsdriften har utsläppen minskat
med 90 procent, från 220 000 kg till 15 000 kg koldioxid per år.
· Tågresor ersätter flyg och bil på bestämda sträckor. Faktisk
minskning: 408 000 kg koldioxid per år.
· Minskning av bilåkandet i tjänst med 2 060 390 km, motsvarande
koldioxidutsläpp om 356 447 kg.

Övriga aktiviteter

· Årlig redovisning av börsbolagens koldioxidutsläpp genom Folksams
klimatindex.
· Rankning av bilar ur säkerhets- och miljöperspektiv
(bränsleförbrukning) - "Säkra bilar med bra miljöprestanda".

Arbetet är direkt kopplat till Folksams vision om ett långsiktigt
hållbart samhälle.

För ytterligare information, kontakta:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, 08-772 65 63, 0708-31 69 63
Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07