Folksam

Folksam och KPA Pension stödjer forskning om åldersdepression vid Karolinska Institutet

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 09:12 CET

Om tio år är en av fem invånare i Sverige mellan 65–74 år. Av dessa väntas drygt en tiondel eller 80 000 människor få problem med depression. Därför satsar försäkringsbolagen Folksam och KPA Pension totalt sex miljoner kronor för att finansiera ett forskningsprojekt om åldersdepression vid Karolinska Institutet.
Folksam och KPA Pension satsar på forskning om åldersdepression för att kunna förbättra livskvaliteten hos unga ålderspensionärer. Drygt tio procent drabbas av depressioner som i sin tur kan leda till kroppsliga sjukdomar.

– Andelen äldre i befolkningen ökar samtidigt som allt fler lever allt längre. Det gör det än mer angeläget att stärka den här gruppen, säger Anders Sundström, vd Folksam.

– Vi tror att resultatet av den här forskningen kan användas konkret i kommunsektorn för att höja livskvaliteten för en grupp äldre som är väldigt utsatta, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

Folksams och KPA Pensions donation på sex miljoner kronor sker i samband med Karolinska Institutets 200-årsjubileum. Satsningen syftar främst till att hitta nya behandlingsformer som passar äldre, särskilt de som drabbas av depression i samband med pensioneringen.

– Forskning kring psykoterapi för åldersdepression saknas nästan helt. Speciellt angeläget är att titta närmare på åren direkt efter pensioneringen, säger Åke Nygren som leder projektet tillsammans med Marie Åsberg, båda professor emeritus vid Karolinska Institutet.

Befolkningsstudier både i Sverige och internationellt visar att depressioner har blivit vanligare högre upp i åldrarna. Upp till 60–65 års ålder drabbas cirka fem procent av depression. Omkring pensionsåldern har andelen deprimerade stigit till 12–13 procent. Samtidigt är den depressionsbehandling som i dag finns för äldre framför allt läkemedel.

– Socialstyrelsen har belyst problemet med depressioner hos äldre och har efterlyst åtgärder både för diagnostik och för behandling. Vi vet också att psykoterapeutiska strategier kan vara lika effektiva som läkemedel vid lätta och medelsvåra depressioner, säger Åke Nygren.

Forskarna vid Karolinska Institutet ska kartlägga förekomsten av depressioner i Sverige i åldersgruppen 60–80 år. Dessutom ska de göra en djupstudie bland pensionärer som är deprimerade eller i riskzonen för depression. Studien genomförs i Grundsunda, en mindre ort i Ångermanland, med en kontrollgrupp i samma geografiska område. En enkät kommer att skickas ut till de två undersökningsgrupperna, dels en hälsoenkät, dels depressionsskalor där de tillfrågade skattar svårighetsgraden av depressionen.

Djupstudien går ut på att pensionärer i riskzonen för depression erbjuds att delta i samtalsgrupper med sex till åtta deltagare. Samtalen ska leda till att förebygga depression och underlätta övergången till ett liv som pensionär. Den behandlingsmetod som används kallas reminiscensterapi eller Life Review Therapy, det vill säga terapi för att återfå livskvaliteten. Djupstudien görs i samarbete med Grundsundas framtidsgrupp (GFG) samt primärvården i Grundsunda. GFG bildades 1995 och är en opolitisk grupp som har till främsta mål att verka för Husum/Grundsundabygdens utveckling.

Bakgrundsfakta
Folksam inledde sitt samarbete med Karolinska Institutet 1976. Verksamheten har lett till åtta doktorsavhandlingar och forskningsresultaten har legat till grund för ett stort antal försäkringslösningar, trafiksäkerhetsåtgärder, behandlingsmodeller och lagförslag. 2006 inrättades på Karolinska Institutet ett årligt Folksampris till forskare som genom epidemiologisk forskning förbättrar folkhälsan.

För ytterligare information:
Anders Sundström, vd Folksam, telefon 08-772 66 10
Lars-Åke Vikberg, vd KPA, telefon 08-665 06 45
Åke Nygren, professor emeritus, Karolinska Institutet, telefon 08-655 53 64,
070-522 22 50