Folksam

Folksam och Swedbank inleder samarbete inom kapitalförvaltning, sak- och grupplivförsäkring

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 15:05 CET

Folksam och Swedbank har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete. Samarbetet avser fyra huvudområden: sakförsäkringar, kapitalförvaltning, administration av fondförsäkring samt återförsäkring av grupplivförsäkring och tillhandahållande av individuella riskförsäkringsprodukter.

- Det här samarbetet ligger helt i linje med vår idé att tillhandahålla trygghetslösningar med hög kvalitet, största möjliga trygghet och bästa ekonomiska nytta. Våra kunder får tillgång till Swedbanks ledande kompetens inom kapitalförvaltning och vi stärker samtidigt vår position på såväl liv- som sakförsäkringsområdet. Genom det gemensamma administrativa bolaget etablerar vi också på sikt effektiviseringsvinster inom försäkringsadministrationen, säger Folksams vd Anders Sundström.

Avsiktsförklaringen innehåller följande:

• Folksam överför sin kapitalförvaltning av räntebärande värdepapper och aktier till Swedbank Robur. Förvaltningsuppdraget omfattar cirka 142 miljarder kronor och beräknas börja under våren 2007.
• Swedbank Robur förvärvar Folksam Fond AB med ett förvaltat kapital om cirka 27 miljarder kronor. Köpeskillingen uppgår till 450 miljoner kronor och ger upphov till en goodwill om cirka 400 miljoner kronor. Förvärvet beräknas vara genomfört i början av 2008.
• Folksam startar ett nytt bolag som ska leverera sakförsäkringar till Swedbank. Sakförsäkringarna ingår i Swedbanks produktutbud och säljs genom befintliga distributionskanaler under Swedbanks varumärke. Beräknas vara genomfört i början av 2008.
• Folksam och Swedbank startar ett gemensamt bolag med uppgift att att administrera Swedbanks kapital- och pensionsförsäkringar. Bolaget beräknas starta under våren 2007.
• Swedbank återförsäkrar sin grupplivaffär hos Folksam, som även kommer att tillhandahålla individuella riskförsäkringsprodukter. Beräknas vara genomfört i början av 2008.

Samarbetet förutsätter myndighetsgodkännande.

För ytterligare information:
Anders Sundström, vd Folksam, telefon 08-772 66 10, 0705-89 19 11

Presschef: Lars Åkerkvist, telefon 08-772 60 77, 0708-31 60 07