Folksam

Folksam rankar företagens bilinköp 2003 ur säkerhets- och miljösynpunkt

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 10:56 CEST

Folksam rankar företagens bilinköp 2003 ur säkerhets- och miljösynpunkt: Cadbury Schweppes samt SVT, SR och UR bland fullpoängarna i Folksams Tjänstebilsindex 2003

Folksam har undersökt företagens inköp av tjänstebilar 2003 utifrån bilarnas säkerhet och miljömässighet*. Det övergripande mönstret är att företagen köper stora och dyra bilar, som därför ofta har en mycket hög säkerhetsnivå: 65 procent av bilarna klarar kraven på hög säkerhet i Folksams Tjänstebilsindex 2003. Men eftersom stora bilar också drar mycket bränsle är det hela 53 procent som inte uppfyller miljökraven.

I ett mindre antal fall uppvisar dock företagens inköpta tjänstebilar både så hög säkerhet och så låg bränsleförbrukning, att de motsvarar samtliga krav i Folksams rankning till 100 – 82 procent: Cadbury Schweppes, Gallaher Group, SVT, SR och UR får en femma i betyg. Till de företag som får en etta i betyg när tjänstebilarnas säkerhet och miljömässighet viktas samman hör bland annat Securitas, Föreningssparbanken, Lidl och Scania AB.

Företagens och den offentliga sektorns nybilsköp utgör nära hälften av antalet sålda bilar varje år. Det val av bilar företagen gör idag – säkra eller osäkra, bränsleslukande eller bränslesnåla – ger effekter 15–20 år framåt i tiden. I genomsnitt används en bil i 17 år innan den skrotas. Här finns en väldig potential till förbättring såväl vad gäller döds- och skadetal i trafiken som utsläppen av koldioxid, vilka bidrar till växthuseffekten. Vägtrafiken är den största källan till utsläpp av växthusgaser i Sverige, med stigande utsläppsnivåer för koldioxid:

– Det finns anledning att vara kritisk mot att många företag inte tycks inse att tjänstebilarnas miljöstandard är en grundbult i miljöförbättringsarbetet, säger Folksams miljöchef Jan Snaar.

– Potentialen till förbättring är enorm. Om exempelvis de 8 000 bilar i vår avgränsade undersökning som inte klarar kravet ”låg förbrukning” skulle dra 0,1 liter mindre per mil och köras 2000 mil per år – då skulle koldioxidutsläppen reduceras med hela 4 000 ton per år. Effekten skulle naturligtvis bli oerhört mycket större om man räknade med samtliga nybilsköp som de svenska företagen gör.

– En viktig orsak till att 35 procent av företagens bilar inte klarar säkerhetskraven i undersökningen är att de bilarna saknar effektiva whiplashskydd, säger Folksams forskningschef Anders Kullgren. Whiplashskador utgör cirka 70 procent av de invalidiserande skador som uppstår vid bilkrockar.

– När det sammanvägda undersökningsresultatet för en bil ligger under 40 procents måluppfyllelse kan man anta att företaget inte har följt en genomtänkt inköpspolicy som omfattat både säkerhet och miljöhänsyn i tillräcklig grad. Man väljer oftast stora bilar av andra skäl än just säkerhetshänsynen – även om hög säkerhet ändå blir en indirekt följd av det val man gjort.

– Men när slutresultatet i Folksams Tjänstebilsindex kommer upp i 60 – 70 procent av måluppfyllelsen kan man å andra sidan utgå från att företaget tillämpat en bestämd inköpspolicy, som har omfattat både säkerhets- och miljöhänsyn på ett verksamt sätt, säger Anders Kullgren.

– Att nå över 80 procents sammanvägd måluppfyllelse på säkerhets- och miljöområdena borde inte vara någon större svårighet för företag som konsekvent följer en inköpspolicy och uppdaterar den i takt med teknikutvecklingen, säger Anders Kullgren och Jan Snaar. En sådan policyfunktion kan knappast upplevas som tvång i ett modernt företag, utan som ett centralt styrinstrument.

I nästa vecka presenterar Folksam Tjänstebilsindex för offentliga sektorns bilinköp.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Kullgren, forskningschef Folksam, tel
Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 08-772 65 63, 0708-31 69 63

Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07

* Folksams studie är begränsad till företag med mer än 50 anställda med minst 25 bilar som företaget köpt eller leasat under 2003. Cirka 17 000 företag ingår i undersökningsmaterialet. Bilarnas modell, med tillhörande säkerhetsstandard och bränsleförbrukning, har identifierats med hjälp av data från Autograph Bilfakta, Bil Sweden (Branschdata) samt Bilregistret.

Säkerhets- och miljökrav i Folksams Tjänstebilsindex 2003:
Hög säkerhet
 Bilen ska vara minst 30 procent bättre än medelbilen i Folksams rankning ”Hur säker är bilen?”
 Om Folksam inte har säkerhetsklassat bilen ska den ha minst fyra stjärnor enligt Euro-NCAPs krockprovsnorm.
 Bilen ska vara utrustad med speciellt whiplashskydd utöver ett traditionellt huvudstöd/nackstöd.

Medelbra säkerhet
 Bilen ska vara minst 15 procent bättre än medelbilen i Folksams rankning ”Hur säker är bilen?”
 Om den inte är säkerhetsklassad av Folksam ska den ha minst fyra stjärnor enligt Euro-NCAP

Miljökrav
 Ett högsta bensinförbrukningskrav finns för varje storleksklass. Dessa krav bygger på de förbrukningsmål som bilindustrin och EU enats om för genomsnittsbilen 2008. Målet ät 5,9 liter per 100 kilometer.
 Dieselbilar godkänns, men med hårdare bränsleförbrukningskrav än för bensinbilar. I varje storleksklass är högsta tillåtna förbrukning 20 procent lägre än för bensinbilar.
 Bränslekraven publiceras årligen. De nivåer som använts för bedömning av bränsleförbrukningen i denna rankning är de som gällde 2002. (2003 års nivåer tillämpades inte förrän hösten 2003.)

För förbrukningskraven avseende olika bilstorleksklasser, se dokumentet ”Bakgrund och metod” på www.folksam.se (länk från förstasidan).


Folksam är ett modernt försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har cirka 70 kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se