Folksam

Folksam rankar offentliga sektorns bilinköp 2003

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 09:51 CEST

Folksam rankar offentliga sektorns bilinköp 2003: Piteå och Lund i topp bland kommunerna i Folksams Tjänstebilsindex

Folksam har undersökt den offentliga sektorns inköp av tjänstebilar 2003 utifrån bilarnas säkerhet och miljövänlighet*. Det generella mönster som framträder är att kommuner och landsting köper små och därför oftast bränslesnåla bilar, vars säkerhet mot bakgrund av bilarnas storlek ofta befinns undermålig enligt kraven i Folksams rankning: 65 procent klarar inte säkerhetskraven, medan miljökraven däremot uppfylls av hela 75 procent av de bilar kommuner och landsting köpt under året.

Femton kommuner, däribland Piteå, Söderköping, Lund och Laholm, får högsta betyget fem och klarar därmed en måluppfyllelse på mellan 100 och 81 procent när bilarnas säkerhets- och miljöstandard sammanvägs. Uddevallas, Örnsköldsviks och Östersunds kommuner får däremot några av de svagaste ettorna.

Tillsammans med företagen i Sverige står offentliga sektorn för nära hälften av alla nybilsköp varje år. De bilar som köps in av privat och offentlig sektor sätter med andra ord stor prägel på den svenska bilparken 15 – 20 år framåt, såväl vad gäller bilsäkerhet som koldioxidutsläpp. Inom den offentliga sektorn har framför allt kommunernas bilinköp en nyckelroll.

– Kommunernas inköpsmönster är en spegelvänd version av inköpsmönstret för de svenska företagen, som vi presenterade i fredags förra veckan, säger Folksams forskningschef Anders Kullgren. Om företagen generellt sett uppnådde hög säkerhet men missade miljömålen genom att välja stora och dyra bilar, så beskriver kommunernas inköpsval det omvända mönstret – man väljer små, billiga och bensinsnåla bilar, varför många klarar kraven på låg bränsleförbrukning men trillar dit på säkerhetskraven.

– I bägge fallen bedömer vi att detta beror på andra faktorer än att man skulle följa någon förutbestämd inköpspolicy vare sig i säkerhets- eller miljöhänseende, säger Folksams miljöchef Jan Snaar. Vad kommunerna beträffar styrs troligen bilinköpen av budgetrestriktioner, det vill säga det faktum att verksamheten är skattefinansierad och att det gäller att hålla i skattekronorna. En låg bränsleförbrukning blir snarare en indirekt följd av vilka bilar som väljs än ett direkt resultat av medvetna bilinköp.

Samtidigt står det klart att åtminstone de 25 bäst rankade kommunerna i Folksams test – sannolikt ännu fler – verkar följa en förutbestämd inköpspolicy som innehåller både säkerhets- och miljömål. För den offentliga sektorns bilinköp gäller därför samma generella slutsats som för företagens:

– Efterlikna de goda exemplen. Följ en tydlig inköpspolicy och uppdatera den i takt med teknikutvecklingen på säkerhets- och miljöområdet. Då blir policyn ett centralt styrinstrument med kraft att omforma hälften av den svenska bilparken på 10 års sikt, så att hundratals liv kan räddas i trafiken som annars går till spillo och tusentals skador undvikas som annars kommer att vålla stort lidande och höga vårdkostnader.

– Förutsättningen är att den offentliga sektorn och näringslivet i stort sett mangrant börjar tillämpa krav liknande dem vi använt i denna rankning som policykrav i sina egna framtida tjänstebilsupphandlingar, avslutar Anders Kullgren.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Kullgren, forskningschef Folksam, tel 08-772
Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 08-772 65 63, 0708-31 69 63

Presschef: Lars Åkerkvist, 08-772 60 77, 0708-31 60 07

* Folksams Tjänstebilsindex 2003 gäller kommuner, landsting, verk och myndigheter. För kommuner redovisas de som köpt eller leasat minst tio bilar under 2003. Bilarnas modell, med tillhörande säkerhetsstandard och bränsleförbrukning, har identifierats med hjälp av data från Autograph Bilfakta, Bil Sweden (Branschdata) samt Bilregistret.


Säkerhets- och miljökrav i Folksams Tjänstebilsindex 2003:
Hög säkerhet
 Bilen ska vara minst 30 procent bättre än medelbilen i Folksams rankning ”Hur säker är bilen?”
 Om Folksam inte har säkerhetsklassat bilen ska den ha minst fyra stjärnor enligt Euro-NCAPs krockprovsnorm.
 Bilen ska vara utrustad med speciellt whiplashskydd utöver ett traditionellt huvudstöd/nackstöd.

Miljökrav
 Ett högsta bensinförbrukningskrav finns för varje storleksklass. Dessa krav bygger på de förbrukningsmål som bilindustrin och EU enats om för genomsnittsbilen 2008. Målet ät 5,9 liter per 100 kilometer.
 Dieselbilar godkänns, men med hårdare bränsleförbrukningskrav än för bensinbilar. I varje storleksklass är högsta tillåtna förbrukning 20 procent lägre än för bensinbilar.
 Bränslekraven publiceras årligen. De nivåer som använts för bedömning av bränsleförbrukningen i denna rankning är de som gällde 2002. (2003 års nivåer tillämpades inte förrän hösten 2003.)

För förbrukningskraven avseende olika bilstorleksklasser, se dokumentet ”Bakgrund och metod” på www.folksam.se (länk från förstasidan).

Folksams kunskap inom trafiksäkerhet är känd över hela världen. Vartannat år sedan 1984 presenteras rapporten ”Hur säker är bilen?”, en sammanställning baserad på verkliga olyckor. Folksam är en av de största aktörerna i Sverige när det gäller bilförsäkringar, och arbetar aktivt med bland annat trafiksäkerhet och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen. Läs mer på www.folksam.se