Folksam

Folksam, Sparbankerna och Sparbanksstiftelserna eniga om ägarpolicy för Swedbank

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 09:15 CET

Folksam Liv och Folksam Sak samt Sparbanker och Sparbanksstiftelser som äger aktier i Swedbank AB (publ) har enats om en gemensam förklaring om avsikt och målsättning med ägandet i banken.

För närvarande äger elva sparbanksstiftelser i Sverige drygt 2 procent av aktierna i Swedbank. Fristående sparbanker äger tillsammans cirka 9 procent. Folksamgruppen äger nära 10 procent. Sammanlagt innehar dessa ägare drygt 20 procent av aktierna i Swedbank.

En gemensam förklaring om ägarfrågor har utarbetats mellan dessa ägare. Huvudsyftet är att ange ägarnas avsikt med ägandet i Swedbank:
- att tillsammans äga minst 20 procent av aktierna i Swedbank
- att tillsammans utgöra en stabil och långsiktig ägargrupp i Swedbank med gemensam målsättning med ägandet.

Ägarnas målsättning är att Swedbank ska vara en självständig svensk bank byggd på de historiskt grundmurade värderingar som bidragit till att bygga de ekonomiska värden som i dag finns i Swedbank och svenska sparbanker, nämligen sund vardagsekonomi för privatpersoner och företag samt lokal förankring. Ägarnas syn är att dessa värderingar även i fortsättningen ska avspegla sig i bankens verksamhet.

I några specifika frågor ska ägarna följa Swedbanks arbete med särskilt fokus. Det gäller till exempel lönsamhet, risknivå, soliditet, kundnöjdhet samt sundhet och traditionella sparbanksvärderingar.

Ägarna avser att samråda och informera varandra löpande i dessa frågor, dock kommer ägarna att agera helt självständigt i beslut som rör ägandet.

För ytterligare information:
Folksam
Gunnar Andersson, vice vd Folksam, telefon 0730-83 43 40
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Föreningen Sparbanksintressenter i Swedbank AB
Sven-Olov Carlsson, ordförande Föreningen Sparbanksintressenter i Swedbank AB, telefon 0705-54 99 89
Charles Puskaric, verkställande tjänsteman Föreningen Sparbanksintressenter i Swedbank, telefon 0703-83 11 22

Sparbanksstiftelserna
Tommy Hjalmarsson, vd Sparbanksstiftelsen Alfa, telefon 0706-98 53 35