Folksam

Folksam testar mögeltvättmedel för husfasader

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 11:29 CEST

Den bästa sättet att minimera mögelangrepp på villans träfasader är är att måla med rätt färg från början. Det har Folksam eftertryckligt visat i sina oberoende tester av utomhusfärg. För alla som drabbas av mögelangrepp gäller det att hitta verknngsfulla preparat för rengöring. Därför har Folksam nu startat ett omfattande test av mögeltvättmedel.

- Det började med att många av våra villakunder berättade om ökade mögelangrepp på sina husfasader, säger Folksams miljöchef Jan Snaar. Då inledde vi Sveriges första oberoende tester av utomhusfärg, under noggrann vetenskaplig ledning.
-Det visade sig att problemen var större än någon kunnat tro. I våra senaste resultat, som presenterades i maj, tvingades vi konstatera artt bara 15 av 45 testade färger var så pass hållfasta mot mögelangrepp, att vi kunde rekommendera dem till husägare.

Detta är bakgrunden till att Folksam nu går vidare och testar mögeltvättmedel. Eftersom det allmänna rådet till husägare med mögliga träfasader är att tvätta dem vartannat år, så blomstrar marknaden för olika tvättprodukter. Men målarnas och färgindustrins råd om vad som fungerar bäst varierar mycket.

- Jämförande test saknas, det är därför vi har dragit igång projektet, säger Jan Snaar. Vi tittar nu på tio olika rengöringsmetoder, alltifrån Yes tvättmedel till Boracol, som klassas som bekämpningsmedel och kostar nästan 200 kronor litern.
- Testet består av två delar. Dels vill vi se hur effektiva de olika preparaten är, dels vad som händer när man målar om en yta efter rengöring. Kommer möglet tillbaka?

Testet utförs på paneler som drabbats av kraftig mögelpåväxt i Folksams färgtest. Våren 2008 offentliggörs hur de olika mögeltvättmedlen presterat.

För vetenskaplig ledning och kontroll svarar tekn dr Stefan Hjort, IVF Industriforskning och Utveckling AB.

För ytterligare information:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, telefon 08-772 65 63, 0708-31 69 63
Stefan Hjort, projektledare IVF Industriforskning och utveckling AB, telefon 031-706 60 45, 070-780 60 45

Presschef: Lars Åkerkvist, telefon 08-772 60 77, 0708-31 60 07


Testade metoder :

Leverantör Handelsnamn
JAPE produkter AB Prick-Fri

Underhållstvätt


Målningstvätt

Svenska Reimpregnerings AB, Lavtox
Boracol

Impregnum AB
Bor-ex


Dentar Combi Clean

Nitor
Nitor ute Alg&mögeltvätt

Biokleeen AB
Alg&Mögeltvätt

Jotun
Kraftvask


Husvask


Pingo Desinfektion

Beckers Färg
Alg&mögeltvätt

Procter&Gamble
Yes Original

Xxxx
Ultrarent vatten