Folksam

Folksam välkomnar bonusstopp i Swedbank

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 08:56 CET

– Vi välkomnar Swedbanks styrelses beslut att stoppa alla bonusutbetalningar för 2009, säger Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Folksam, i en kommentar till beslutet som presenterades idag.

Carina Lundberg Markow anser att frågan om bonussystemets utformning och utdelning är viktig för Folksam som ägare och hon hoppas att Swedbanks beslut ökar hela finanssektorns långsiktiga legitimitet.

– Under 2009 har alla banker gagnats av de statliga insatser som gjorts för att trygga stabiliteten i det finansiella systemet. Som ägare har vi även skjutit till nytt kapital under året. Då är det rimligt att också se över ersättningsprinciperna. Detta är viktigt för allmänhetens förtroende för banken och hela det finansiella systemet.

– Men jag vill också framhålla att vi är angelägna om att banken har ett ersättningssystem som säkerställer konkurrenskraften gentemot övriga aktörer på marknaden. Vi anser att en kombination av fast och rörlig ersättning som är förenliga med omvärldens värderingar, är bra för banken på lång sikt. Det är viktigt att föra samman medarbetarnas och aktieägarnas intressen, avslutar Carina Lundberg Markow.

Folksam äger 9,3 procent av antalet aktier och röster i Swedbank.

För ytterligare information:
Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Folksam, 0708-31 59 71
Lotta Örtnäs, pressinformatör Folksam, telefon 08-772 62 12, 0709-65 56 36

Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag som erbjuder försäkringar, sparande- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var femte bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Folksam arbetar aktivt med trafiksäkerhet, extern bolagsstyrning och miljö för att bidra till ett långsiktigt samhälle och trygghet för individen. Läs mer på www.folksam.se