Folksam

Folksams byggmiljöguide viktig när allt fler vill bygga hälsosamt

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 08:53 CEST

I nyutgåvan av Folksams byggmiljöguide framgår att de utomhus- och inomhusfärger som används i Sverige har jämförelsevis korta transportvägar från tillverkningsort till detaljhandel; nästan ingenting tillverkas utanför Norden. I andra produktgrupper som bedöms i guiden, till exempel lim och avjämningsmassor, är andelen varor med långa transportvägar betydligt större.
”Med tanke på växthuseffekten och klimatförändringarna är det naturligtvis bättre ju kortare transportvägarna är, eftersom koldioxidutsläppen blir mindre”, säger Folksams miljöchef Jan Snaar.

- Det finns betydande miljövinster att göra på att minska transportsträckorna. Byggvarutransporter står för hela 10 procent av alla vägtransporter totalt.

- I Folksams nya utgåva av byggmiljöguiden tar vi det första steget till en värdering vad gäller transportsträckor och utsläppsmängder, säger Jan Snaar. I de varugrupper där vi listar godkända byggprodukter finns en färgad prick framför varje produkt. Ljusblått betyder att den är tillverkad i Sverige, mörkblått i Norden och grått någonstans i övriga världen.

- Vår enkla tes bakom detta första steg är att en närproducerad produkt borde orsaka mindre klimatpåverkande utsläpp vid transporter än om de är tillverkade längre bort och transporteras hit. Det finns förvisso fallgropar i resonemanget. Även om varan är tillverkad i Sverige kan många beståndsdelar ha kommit med långa transporter, påpekar Jan Snaar. Målet är att fullt ut värdera de parametrar som gäller utsläpp vid transporter och även energiåtgång vid tillverkning i kommande Byggmiljöguider.

Från motstånd till samspel
I övrigt har Folksams nya byggmiljöguide samma värderingsprinciper som tidigare. Den visar olika byggprodukters miljöpåverkan med enkla symboler. I värderingen ingår allt från vilka naturresurser till vilka kemikalier produkterna innehåller och om de omfattas av hälso- och miljöklassificeringsregler. Dels framgår det var på miljöskalan olika produktgrupper befinner sig, dels sätts slutbetyg på varje produkt: rött betyder ”rekommenderas ej”, gult ”accepteras tills vidare” och grönt ”det miljömässigt bästa valet”.

Den första versionen av byggmiljöguiden utgav Folksam 1996. Jan Snaar konstaterar att mycket hänt sedan dess på den svenska marknaden för byggmaterial:
- Då mötte vi ett kompakt motstånd från tillverkarna. Att redovisa produkternas miljöprestanda på det här sättet ansågs oacceptabelt, dels för att uppgifterna uppfattades som affärshemligheter, men också för att en öppen redovisning i sig skulle bli en konkurrensfaktor i förhållande till konkurrenterna och kanske komma att påverka den egna försäljningen negativt.

- Nu blir vi själva kontaktade när tillverkarna har nya produkter, så att dessa utan dröjsmål ska kunna ingå i byggmiljöguiden, säger Jan Snaar. Dessutom redovisas ju numera information om produkternas innehåll och miljöprestanda helt öppet på tillverkarnas hemsidor. Idag har marknaden ett mycket bättre urval av byggvaror med goda miljöprestanda än för tio år sedan. Mycket återstår ändå att förbättra, avslutar Jan Snaar.

Nya byggmiljöguiden finns i sin helhet på www.folksam.se

För ytterligare information:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 08- 772 65 63, 0708-31 69 63

Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Folksam är ett modernt försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har cirka 70 kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se