Folksam

Folksams Hälsoindex 2006 för privat sektor: Börsföretagen allt friskare

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 09:04 CET

Börsföretagens sjukfrånvaro minskade med åtta procent under 2005 jämfört med föregående år, enligt Folksams Hälsoindex 2006 för privat sektor. ”Sveriges friskaste börsföretag” är MultiQ, Sensys Traffic och Tricorona. IT-branschen får högst hälsobetyg, medan fordonsbranschen får bottenplaceringen.

Börsföretagens genomsnittliga totala sjukfrånvaro under 2005 uppgick till 4,8 procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, varav 54,7 procent utgjordes av långtidssjukfrånvaro. Motsvarande siffror under 2004 var 5,2 respektive 57,5 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor har minskat mest, från 6,9 till 6,1 procent.

– Med Folksams Hälsoindex vill vi lyfta fram arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering av sjukskrivna medarbetare. Minst en fjärdedel av de långtidssjukskrivna i Sverige skulle återfå arbetsförmågan om de fick rehabilitering, säger Anders Sundström, Folksams vd.

IT-företaget MultiQ samt industriföretagen Sensys Traffic och Tricorona, samtliga på börsens O-lista, är ”Sveriges friskaste börsföretag”. Dessa företag får högsta möjliga hälsobetyg, 5,0 i Folksams Hälsoindex för privat sektor.

MultiQ redovisar noll sjukfrånvaro under 2005. I Sensys Traffic ligger den totala sjukfrånvaron på 0,7 procent och i Tricorona är den 1,0 procent. Alla tre bolagen redovisar noll långtidssjukfrånvaro och noll sjukfrånvaro för kvinnor. Samtliga har färre än 50 anställda.

På A-listan får IT-bolaget Scribona, med 600 anställda, högst hälsobetyg, 4,5 av 5,0 möjliga. Vid en branschjämförelse placerar sig IT-branschen i topp med ett genomsnittligt hälsobetyg på 4,15 medan fordonsbranschen får lägst hälsobetyg, 2,98.

Folksams Hälsoindex 2006 för privat sektor har betygsatt totalt 227 börsbolag utifrån uppgifter i bolagens årsredovisningar för 2005. Hälsobetyget baseras på bolagens totala sjukfrånvaro, långtidssjukfrånvaro och sjukfrånvaron bland kvinnor.

Folksam har fyra miljoner livförsäkringstagare och har som kundägt försäkringsbolag ett ansvar att hålla nere kostnaderna. Arbetet för att fler ska få rehabilitering sker genom egen forskning och opinionsbildning. Under 2005 betalade Folksam ut ersättning motsvarande 265,6 miljoner kronor till långtidssjukskrivna försäkringskunder. De allra flesta var sjukskrivna i mer än ett år.

Hela rapporten finns tillgänglig på www.folksam.se/halsoindex.

För ytterligare information:
Anders Sundström, vd Folksam, tel 0705-89 19 11
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, tel 0708-31 53 62

Presschef: Lars Åkerkvist, tel 0708-31 60 07


Våra kunders liv ger oss kunskap om samhällets fördelar och nackdelar. Nästan fyra miljoner svenskar har en livförsäkring hos Folksam, en försäkring som kan ge ekonomisk ersättning vid långvarig sjukdom och dödsfall. Eftersom vi är kundägda har vi ett ansvar att hålla nere kostnaderna för våra försäkringar. Därför arbetar Folksam aktivt med hälsofrågor, bland annat på vår klinik i Föllinge där vi utvecklar metoder för rehabilitering och förebyggande av livsstilssjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar. Läs gärna mer på www.folksam.se/halsa