Folksam

Folksams Index för ansvarsfullt företagande: Starka ägare ger ansvarsfulla företag

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 13:12 CET

Företag kopplade till ägarsfärer som Wallenberg, Handelsbanken och svenska staten är bättre än det genomsnittliga företaget på Stockholmsbörsen i sitt arbete med miljö och mänskliga rättigheter. Det visar Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Indexet visar även att Stenbecksfären och medie- och underhållningsbranschen ligger i botten.
Folksams Index för ansvarsfullt företagande är en sammanställning av hur samtliga bolag på Stockholmsbörsen OMX redovisar sitt arbete inom miljö och med mänskliga rättigheter. Indexet redovisas för fjärde året i rad och bygger på material som företagen redovisar i årsredovisningar, hållbarhetsrapporter och på sina hemsidor. Materialet har betygsatts av etikkonsulterna GES Investment Services.

Av Indexet framgår att de stora ägarsfärerna på börsen skiljer sig mycket åt. Ägarsfärer som Wallenberg, Handelsbanken och Svenska Staten har innehav i börsbolag som ligger i topp medan HQ, Schörling- Douglas- och Stenbecks bolag presterar något sämre resultat.

– Bolag som ingår i starka ägarsfärer presterar bättre än genomsnittet för samtliga bolag på Stockholmsbörsen. Det visar att starka ägare i det här fallet också är ansvarsfulla ägare, säger Carina Lundberg Markow chef för Ansvarsfullt ägande på Folksam.

– Hög avkastning hänger med ihop med etik och miljö på lång sikt, detta har flera av de större svenska ägarna insett. Jag tror att de har känt ett stöd för denna strategi från pensionsfonderna. Låt oss därför hoppas att även AP-fonderna får behålla detta fokus, avslutar Carina Lundberg Markow.

Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2009 bifogas till pressmeddelandet och finns även tillgängligt på http://media.folksam.se och http://agarstyrning.folksamblogg.se

För ytterligare information:
Carina Lundberg Markow, chef för Ansvarsfullt ägande, 0708-31 59 71
Richard Torgerson, bolagsanalytiker Ansvarsfullt ägande, 0708-31 52 13
Emilie Westholm, bolagsanalytiker Ansvarsfullt ägande, 0708-31 50 74
Andreas Jerat, tf presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01
Folksam utövar ansvarsfullt ägande för att påverka affärsbeteendet bland företag över hela världen. Folksam investerar pensions- och livförsäkringsspararnas pengar enligt en etisk placeringspolicy som följer FN:s och OECD:s riktlinjer som innefattar sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga frågor. Läs mer på www.folksam.se/testergodarad