Folksam

Folksams Klimatindex 2009: Svenska företag sätter högre klimatmål än EU

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 08:52 CET

Folksams Klimatindex visar att tio företag står för drygt 90 procent av alla svenska företags utsläpp. De som släpper ut mest har dock satt upp höga klimatmål och presenterar kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen. Av rapporten framgår även att inte alla företag vill visa sina svar vilket är ett tydligt tecken på ett behov av redovisningsregler.
I Folksams Klimatindex sammanställs för tionde gången svenska företags utsläpp av växthusgaser och företagens klimatarbete. Indexet bygger på företagens egna uppgifter som de har redovisat till Carbon Disclosure Project (CDP) vars nordiska sekretariat Folksam medfinansierar. Klimatindexet visar att det är fåtal företag som står för det mesta av utsläppen. Samtidigt är det tydligt att svenska företag har satt upp höga mål för sitt miljöarbete; i många fall högre än vad EU:s klimat- och energimål kräver.

– Det är glädjande att de företag som släpper ut mest sätter så höga mål. Att svenska företag sätter högre klimatmål än EU är bra, men kanske säger det också något om EU:s låga målsättning, säger Carina Lundberg Markow, chef för Ansvarsfullt ägande på Folksam.

– Trots att de bolag som släpper ut mest sätter upp ambitiösa klimatmål är vi inte framme ännu. Förhoppningsvis kan Folksams Klimatindex inspirera fler företag och även skicka en signal till politikerna att det är upp till dem att göra sin del, fortsätter Carina Lundberg Markow.

Av de bolag som har valt att inte offentliggöra sina svar, och där endast slutbetyget redovisas, hade Sandvik AB och SSAB högst poäng. Avsaknaden av transparens gör att Folksam efterlyser redovisningsregler för hur företagen ska redovisa sina klimatdata.

– Vissa anger konkurrensskäl som orsak till att de inte vill offentliggöra sina svar. Syftet med offentliga data är de ska kunna utgöra en grund för analys av företagen och att det ligger i aktieägarnas intresse att transparensnivån är hög. Särskilt viktigt är detta för företag som har en sådan typ av verksamhet som leder till stora utsläpp, avslutar Carina Lundberg Markow.

Folksams Klimatindex 2009 bifogas till pressmeddelandet och finns även tillgängligt på http://media.folksam.se och http://agarstyrning.folksamblogg.se

För ytterligare information:
Carina Lundberg Markow, chef för Ansvarsfullt ägande, 0708-31 59 71
Emilie Westholm, bolagsanalytiker Ansvarsfullt ägande, 0708-31 50 74
Richard Torgerson, bolagsanalytiker Ansvarsfullt ägande, 0708-31 52 13
Andreas Jerat, tf presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01
Folksam utövar ansvarsfullt ägande för att påverka affärsbeteendet bland företag över hela världen. Folksam investerar pensions- och livförsäkringsspararnas pengar enligt en etisk placeringspolicy som följer FN:s och OECD:s riktlinjer som innefattar sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga frågor. Läs mer på www.folksam.se/testergodarad