Folksam

Folksams Klimatindex: Nu utvecklar storföretagen sitt klimatansvar – men mycket återstår att göra

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 10:55 CET

De svenska storföretagen är nära ett trendbrott när det gäller att ta miljö- och klimatansvar för sina verksamheter. Det framgår av Folksams nya Klimatindex. Men trots framstegen kan alla bli bättre. Långt fler företag måste komma upp i nivå med de bästa innan trendbrottet kan bekräftas. ”Men någonting har definitivt hänt. Jag tror vi ser näringslivets första avstamp mot en ’ny politik för en ny verklighet’, som EU-kommissionens ordförande Barroso förespråkade, då EU presenterade sitt nya klimatprogram i januari”.

Det säger Folksams chef för ägarfrågor, Carina Lundberg, när bolagets nya Klimatindex nu presenteras. Indexet omfattar de 41 största klimatpåverkande bolagen i Sverige, varav de flesta är börsnoterade. Tillsammans står dessa bolag för 70 procent av koldioxidutsläppen från svenskregistrerade företag. Årets Klimatindex från Folksam eftersträvar en helhetsbild av företagens klimatarbete och bedömer förutom utsläppen av växthusgaser även produktion, godstransporter, produktdesign, fastigheter och tjänsteresor ut klimatsynpunkt.

– Nu redovisar tre fjärdedelar av bolagen sina utsläppssiffror från produktionen, säger Carina Lundberg. Vi ser också många fler koncernövergripande beslut på att koldioxidutsläppen ska minskas i bolagen. Det leder till kontinuitet, att bra klimatsatsningar garanteras över tid. Man har dessutom blivit mer uppmärksam på att bokslutet faktiskt vinner på att energikostnaderna sänks.

Totalt är Ericsson bäst i indexet, tätt följt av AB Volvo, Astra Zeneca och ICA Sverige. Bland andra bolag som lyckas bra återfinns Billeruds, Wihlborgs och Atlas Copco, medan Trelleborg, Saab och LKAB tillhör dem, som blivit mer offensiva i klimatarbetet.

– Ericssons förstaplats i år är ingen tillfällighet, säger Carina Lundberg. De har konsekvent förbättrat sitt klimatarbete. Och det har bedrivits med oförminskad styrka också då koncernen genomgått finansiella kriser.

Områden som fortfarande kräver stora förbättringar är utsläppen från godstransporter och tjänsteresor. Många bolag tycks anse att de inte kan påverka miljökvaliteten hos inköpta transporter. Men åtta företag noterar ändå full poäng på transportsidan, bland andra Ericsson, Holmen, ICA och IKEA.

– Att klimatsäkra transporter är långtifrån lika ekonomiskt lönsamt för industriföretag som att minska utsläpp från produktionen, säger Carina Lundberg. Men för att vinna trovärdighet för sitt klimatagerande i skuggan av växthuseffekten måste företagen agera konsekvent i omvärldens ögon.

Läs hela Klimatindexet på www.folksam.se

För ytterligare information, kontakta:
Carina Lundberg, chef ägarfrågor Folksam, telefon 08-772 62 31, 0708-31 59 71

Presschef: Lars Åkerkvist, telefon 08-772 60 77, 0708-31 60 07


Folksam investerar pensions- och livförsäkringsspararnas pengar enligt en etisk placeringspolicy, som följer FN:s och OECD:s riktlinjer på det sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga området. Folksam utövar en aktiv bolagsstyrning för att vända oetiska affärsbeteenden hos företag runtom i världen. Det förvaltade kapitalet uppgår till drygt 164 miljarder kronor, av vilka 40 miljarder utgör fondsparande. Folksam har fått tidningen Sparöversikts utmärkelse Årets Räntefondförvaltare 2004, 2003, 2001, 2000 och 1997.