Folksam

Folksams Kompetensindex 2010:Grattis du svenske manlige ekonom i 50-årsåldern; du har vad som krävs för en ledande befattning i ett svenskt börsbolag!

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 08:51 CET

Folksam har idag skickat Kompetensindex 2010 till valberedningens ordförande i 255 svenska börsbolag. Mejlet är adresserat till ”Herr ordförande” då posten som valberedningens ordförande vanligtvis är en man.

Folksams Kompetensindex 2010 visar att det är medelålders män med ekonomutbildning som idag har en framträdande roll i svenska börsbolag.

– Så här har det sett ut länge. Tyvärr verkar det vara otroligt svårt för börsbolagen att släppa fram personer som sticker ut från mallen. Som investerare tror vi att företagen uppnår bättre resultat om deras styrelser och ledningsgrupper består av personer med olika bakgrund som då naturligt närmar sig frågor och problem med olika infallsvinklar, säger Carina Lundberg Markow, chef för Folksams grupp för Ansvarsfullt ägande.

Av Folksams Kompetensindex 2010 framgår att bolagen Meda, Orexo och Latour får bäst sammanlagda betyg. De höga betygen tyder på att de har lyckats uppnå en bred kompetensbas i och med en bra blandning av kön, ålder, utbildning och tid på positionerna i både ledningsgrupp och styrelse. Meda, Latour och Global Health Partner får högst betyg för ledande befattningshavare och Wihlborgs Fastigheter, JM och Clas Ohlson för styrelsens sammansättning. Företagen Net Entertainment, Phonera och Coastal Contacts får sämst totalbetyg i Kompetensindexet.

– Vi vet att det finns företag som är duktiga på att ta tillvara den mångfald av kompetens och bakgrund som finns i företaget och som också rekryterar strategiskt till både styrelse och till ledande befattningar inom bolaget. Tyvärr visar vårt Kompetensindex att det finns ett antal företag som har en bit kvar i sitt arbete, och det är dem vi som ansvarsfulla ägare vill hjälpa att bli bättre, säger Carina Lundberg Markow.

Nedan finns det mejl som Carina Lundberg Markow idag har skickat till de 255 ordföranden i svenska börsbolag. Folksams Kompetensindex 2010 bifogas detta pressmeddelande.

Bäste Herr ordförande.

Ja, vi antar att du är en man som är ordförande för bolagets valberedning. För det är oftast män som innehar de ledande befattningarna i svenska börsbolag. Detta gäller egentligen oavsett om det handlar om vd-posten eller den som ordförande. Folksams Kompetensindex 2010, som vi bifogar till detta mejl, visar att det är män som dominerar toppositionerna i svenska börsbolag. Förutom att ha samma kön, är de även mycket lika varandra i ålder, utbildningsbakgrund och tid som de innehaft uppdraget. Vi är övertygade om att ett företag som har en mångfald av bakgrund bland sina anställda och valda ledamöter har större möjligheter att möta de utmaningar som bolaget står inför. Vi sänder er därför detta Kompetensindex för att uppmärksamma er på hur det ser ut i just ert företag och er styrelse. Kanske ni kommit en mycket bit på väg, eller så kanske ni bör börja fundera på hur ni ska komma igång. Oavsett vilket läge ni befinner er i, kan ni göra någonting för att bidra till en ökad mångfald i svenska börsbolag. Som aktiva ägare vill vi gärna hjälpa er med detta arbete så tveka inte att återkomma till mig om det finns någonting vi kan bidra med.

Carina Lundberg Markow, chef för Folksams avdelning för Ansvarsfullt ägande


För ytterligare information:
Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Folksam, 08-772 62 31, 0708-31 59 71
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Om Folksam
Folksam utövar ansvarsfullt ägande för att påverka affärsbeteendet bland företag över hela världen. Folksam investerar pensions- och livförsäkringsspararnas pengar enligt en etisk placeringspolicy som följer FN:s och OECD:s riktlinjer som innefattar sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga frågor. Läs mer på www.folksam.se/testergodarad