Folksam

Folksams lagförslag till kommunikationsministern: "Länka trafikbrott till bilpremien"

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 11:00 CET

Trafikanter som bryter mot lagen orsakar tre gånger högre skadekostnad
och ska därför få högre bilförsäkringspremie på grund av den skaderisk
de utsätter sig själva och andra för. Det föreslår Folksam i ett förslag
till Näringsdepartementet. Uppgifter om indraget körkort ska därför
göras tillgängliga och utgöra individuellt underlag för bilpremien. -
Individen själv har stor påverkan på trafiksäkerheten, därför måste
samhället ge incitament som starkare motiverar till ett säkrare körsätt,
säger Folksams biträdande forskningschef Maria Krafft.

Folksams förslag är svaret på Näringsdepartementets upprop om nationell
samling för att konkret öka trafiksäkerheten, där hastighet,
bältesanvändning och rattonykterhet är prioriterade. En sänkning av
genomsnittshastigheten med 10 procent (ca 10 km/h) skulle halvera
antalet dödsfall och 90 liv om året skulle gå att rädda genom att ökad
bältesanvändning. En stor andel av alla trafikdöda var alkoholpåverkade.

Förslaget ställer krav på ökad öppenhet i myndigheternas register över
dem som gör sig skyldiga till trafikbrott eller förseelser i trafiken.
Vägverket utreder förslaget på departementets uppdrag. I Storbritannien
och USA finns redan motsvarande möjlighet att koppla premie till
trafikbrott.

- Vi skulle kunna ge en premiesänkning för övriga försäkringstagare
enbart genom att höja premien för den grupp som förlorar sina körkort.
Det är ett rättvisare system för att komma åt de enskilda som bryter mot
lagen och samtidigt gynna dem som gör rätt, säger Kjell Wirén,
marknadschef sakförsäkringar på Folksam.

- Trafikreglerna är till för att öka säkerheten, rädda liv och spara
samhället stora pengar. Om de som konsekvent bryter mot lagen får en
signal som slår mot plånboken kommer det att ge positiv effekt på
trafiksäkerheten, säger Kjell Wirén.

Idag träffas näringsliv och myndigheter i Umeå för att öka fokus på
trafiksäkerhetsfrågan. De uppmanas av Vägverket Norr och landshövdingen
i Västerbottens län att bidra med konkreta idéer för att hjälpa till att
öka trafiksäkerheten. Förslaget är en av flera idéer från Folksam.

- Trafiksäkerheten har förbättrats påtagligt i Sverige de senaste åren,
bland annat med hjälp av vajerräcken, säkrare bilar och effektivare
polisövervakning. Vi vet att hastighet, bältesanvändning och
rattonykterhet är tre mycket viktiga områden för att rädda liv. En
lagändring kan ge stor effekt utan att bli kostsam för samhället - den
enskildes motivation att följa reglerna stärks och därmed ökar också
säkerheten i trafiken, säger Folksams biträdande forskningschef Maria
Krafft som tillsammans med Folksams forskningschef Anders Kullgren tagit
fram förslaget.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Kullgren, forskningschef Folksam, tel. 0708-31 68 35
Maria Krafft, biträdande forskningschef Folksam, tel. 0708-31 62 26
Kjell Wirén, marknadschef sakförsäkringar Folksam, tel. 0708-31 63 99

Presschef: Lars Åkerkvist, tel. 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Om Folksam
Folksam har levererat trygghet till svenska folket sedan 1908.
Ambitionen är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där
individen känner trygghet. Det gör vi genom ett aktivt samhällsansvar,
med förebyggande forskning inom trafiksäkerhetsforskning, miljö- och
hälsofrågor och genom att använda vår kunskap om samhällsutvecklingen.
Både för att minska uppkomsten av skador och för att ge människor
motståndskraft att klara av dem.