Folksam

Folksams nya listor över mest skadedrabbade värmepumpar: Skadorna fortsatte öka under 2003. Hemlighållen försäljningsstatistik försvårar kundernas köpval

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 10:57 CEST

Folksams nya listor över mest skadedrabbade värmepumpar: Skadorna fortsatte öka under 2003. Hemlighållen försäljningsstatistik försvårar kundernas köpval

”Den höga skadefrekvensen för värmepumpar förblir ett problem. Mönstret med många inträffade skador tidigt under produktcykeln, det vill säga efter 2 – 5 år precis när garantin löpt ut, bidrog starkt till en kostnad för villaägarna på drygt 43 miljoner kronor 2003. Det är oacceptabelt med tanke på att alla som köper värmepump investerar mellan 30 000 och 150 000 kronor för att få driftsäker och kostnadseffektiv villavärme 20 år framåt.” Det säger Folksams miljöchef Jan Snaar i en kommentar till bolagets nya statistik över maskinskador på värmepumpar 2003.

– Om man lägger ihop villaägarnas kostnader när värmepumpen gått sönder under perioden 1999–2003 hamnar summan på 230 miljoner kronor. Det tyder på att kvalitetskontrollen brister och undermåliga komponenter används, samtidigt som pumparnas grundkonstruktioner ofta visat sig mindre hållbara.

Skador på frånluftsvärmepumpar stod 2003 för precis hälften av villaägarnas totala kostnad på 43 miljoner för värmepumpar som gått sönder. Skadefrekvensen för denna typ av värmepump har ökat stadigt sedan 1999. I några fall kan den sägas bero på konstruktionsmissar som gränsar till rena seriefel. Så har till exempel vissa pumpar från IVT/Autoterm och Nibe AB drabbats hårt av identiska kompressorhaverier, som antogs bero på att bägge fabrikaten hade bytt till ett mer miljövänligt köldmedium, propan R 290.

– Nu visar det sig att haverierna berodde på en brist i pumparnas konstruktion, som ledde till det oljeproblem som var den verkliga skadeorsaken, säger Jan Snaar. Det är viktigt att ”barnsjukdomar” av detta slag kan nedbringas till ett minimum. Frånluftsvärmepumparna blir allt vanligare och förinstalleras nu i alltfler nya småhusområden.

Hemlighållen statistik
När Folksam presenterar sin årliga skadestatistik över värmepumpar är några av de självklara utgångspunkterna vilka skador som har inträffat och hur många de varit:

– Självklart skulle vi vilja relatera dessa siffror till antal sålda produkter varje år. Nu kan vi inte det, eftersom pumptillverkarna väljer att hemlighålla sin försäljningsstatistik. Därmed saknar också alla villaägare möjlighet att direkt jämföra funktionsprestandan mellan olika fabrikat och utifrån den jämförelsen göra ett bra köpval, säger Folksams byggtekniske chef Karl-Eric Larsson. Om du som värmepumpsköpare inte har goda personliga kontakter med detaljkunskap om marknadssortimentet är du i stort sett utlämnad åt slumpen.

– En snabb jämförelse med det material som Bilprovningen kan tillhandahålla via bilhandeln för att köparen ska kunna värdera bilmärken ur olika prestandasynpunkter är fullt tillräcklig för att inse att värmepumpsindustrin omgående borde bli mindre hemlig och mer konsumenttillvänd, avslutar Jan Snaar och Karl-Eric Larsson.

För 2003 års listor över skador på värmepumpar, se www.folksam.se

För ytterligare information, kontakta:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 08-772 65 63, 0708-31 69 63
Karl-Eric Larsson, byggteknisk chef Folksam, tel 08-772 85 43, 0708-31 65 43

Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Folksam agerar aktivt i frågor om miljö och växthuseffekten. Vi var ett av de första försäkringsbolag i världen som skrev under FN:s miljöåtagande. De svenska börsbolagens miljöpåverkan granskas årligen i Folksam Klimatindex. Byggmiljöguiden ger gröna produktråd till konsumenter och hantverkare. Tillsammans med Håll Sverige Rent har Folksam hittills samlat in 90 000 övergivna skrotbilar. Med en årlig nota på 1,2 miljarder kronor för bilreparationer ställer Folksam höga miljökrav på de bilverkstäder och bilskrotar vi har avtal med. I försäkringsvillkoren står Folksams miljöåtaganden; vid reparation ska miljögodkända byggvaror och entreprenörer användas. Och vi har sänkt de egna koldioxidutsläppen med 513 ton per år genom strängare resepolicy och växling till grön el. Läs mer på www.folksam.se