Followit

Followit Holding AB (publ) - Jan Vellner utsedd till permanent VD

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 11:37 CEST

(Aktietorget: FOLL)

Styrelsen i Followit Holding AB (publ) har utsett Jan Vellner till permanent VD i bolaget.
Jan Vellner har sedan årsstämman 2008-04-17 varit tillförordnad VD.

Efter att ha behövt lägga mycket tid och kraft på att städa i bolaget på grund av den gamla styrelsens och ledningens försyndelser har bolaget nu genomfört en drygt 100 % övertecknad nyemission samt fått en långsiktig lösning på VD-frågan. Nu kan all kraft framåt fokuseras på försäljning och vidareutveckling av ett starkt och brett produktsortiment.


Stockholm 2008-09-25

Followit Holding AB (publ)

Anders Walldov
Styrelseordförande