Followit

Followit: Mindre förbättring an väntat

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 14:49 CET

(Aktietorget: FOLL)

Styrelsen i Followit Holding AB (publ) har vid möte idag konstaterat följande.

Den djupa lågkonjunktur vi upplevt under innevarande år har medfört att vissa affärsområden inte kommer att nå sina försäljningsmål.

Utvecklingsarbetet med den andra generationen av vår uppskattade produkt Followit Total har blivit mer omfattande än planerat, vilket innebär större kostnader och längre tid för färdigställandet. Followit Total 2.0 beräknas nu gå i drift under första kvartalet 2010.

Tidigare aviserade kostnadsbesparingar i organisationen har genomförts enligt plan.

Sammantaget betyder detta att vi förutspår ett resultat för 2009 som är bättre än 2008, men inte så mycket bättre som vi hoppats på tidigare i år.

Stockholm 2009-12-16

STYRELSEN
genom Jan Vellner, VD