Systematisk kapitalförvaltning

Fondernas utveckling i januari

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 09:29 CET

(Aktietorget: SYKA)

Fond, avkastning januari

Risk Reward, +0,07 %
AMDT hedge, +0,03 %
Covered Call, -0,25 %
Systematiska BAS, -0,47 %
Risk Reward Euro, -2,47 %
Tornado, -5,49 %
Scirocco, -5,86 %

I januari fortsatte börsen att röra sig sidlänges med fortsatta svårigheter för fonderna som följd. Bara Risk Reward och AMDT hedge lyckades generera positiv avkastning.

Fondbestämmelser, informationsbroschyr, faktablad, anmälningssedel och mer information om fonderna finns på www.systematiska.se.

Fondbolaget Systematiska Fonder JPA AB är ett helägt dotterbolag till Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ), noterat på Aktietorget.

Frågor om fondernas avkastning besvaras av Systematiska Fonders VD Peter Nilsson, 0771-42 20 00. Frågor apropå moderbolaget Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB besvaras av dess VD Arild Russ 0771-556 556. Mer information om Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) finns på www.systematiska.com. Information om dotterbolaget Systematisk Kapitalförvaltning Rådgivnings AB finns på www.systematiska.nu.

Malmö den 3 februari 2010
Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)