Systematisk kapitalförvaltning

Fondernas utveckling i oktober

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 10:47 CET

• Ny toppnotering i Systematiska BAS
• AMDT hedge steg för åttonde månaden i rad och närmar sig en ny toppnotering
Fond, avkastning oktober 2009
Covered Call, +2,32 %
Scirocco, +0,34 %
AMDT hedge, +0,29 %
Systematiska BAS, +0,17 %
Tornado, -0,10 %
Risk Reward, -4,57 %
Risk Reward Euro, -5,82 %
Oktober var en svår månad för flera av våra fonder. Tvära kast på börsen som inte leder till någon bestående rörelse ens i det korta perspektivet – var annandags handel - är en tuff miljö för Risk Reward fonderna. Systematiska BAS fortsatte att visa positiv avkastning för åttonde månaden i rad.

AMDT hedge steg också för åttonde månaden i rad och närmar sig en ny toppnotering. Covered Call var vår starkaste fond under oktober med en avkastning på 2,32 procent.
Fondbestämmelser, informationsbroschyr, faktablad, anmälningssedel och mer information om fonderna finns på www.systematiska.se.

Fondbolaget Systematiska Fonder JPA AB är ett helägt dotterbolag till Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ), noterat på Aktietorget.
Frågor om fondernas avkastning besvaras av Systematiska Fonders VD Peter Nilsson, 0771-42 20 00.

Frågor apropå moderbolaget Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB besvaras av dess VD Arild Russ 0771-556 556.

Mer information om Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) finns på www.systematiska.com. Information om dotterbolaget Systematisk Kapitalförvaltning Rådgivnings AB finns på www.systematiska.nu.

Malmö den 4 november 2009
Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)