Fondbolagens förening

Fondförmögenheten på ny rekordnivå

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 09:30 CET

Den totala fondförmögenheten i Sverige uppgick vid utgången av oktober månad till närmare 1 850 miljarder kronor, vilket är all time high dvs den hittills högsta fondförmögenheten som någonsin uppmätts.

I oktober gjordes nettoinsättningar framförallt i aktiefonder och obligationsfonder, sammanlagt 7,2 miljarder kronor. Relativt stora nettouttag ur penningmarknadsfonder gjorde dock att det totala nettosparandet under månaden stannade vid 2,5 miljarder.

Under oktober månad nettosparades totalt 2,5 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder hade ett nettoinflöde på 4,4 mdkr och i obligationsfonder (långa räntefonder) nettosparades 2,8 mdkr. Även blandfonder och övriga fonder uppvisade nettoinsättningar på 1,3 respektive 1,2 mdkr i oktober. Fondspararna gjorde däremot nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) på motsvarande 6,9 miljarder.

Hittills i år har 56,8 miljarder kronor nettosparats i fonder.

”Fonder passar särskilt bra för långsiktigt sparande och det långsiktiga intresset för fonder är förklaringen att den totala fondförmögenheten nu är högre än någonsin”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

I oktober var värdeutvecklingen på aktiemarknaden blygsam. Värdet på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, steg endast marginellt under månaden (0,04 %). Aktiefonder uppvisade trots detta ett totalt nettoinflöde på 4,4 mdkr. Främst gjordes nettoinsättningar i Nordenfonder och Östeuropafonder, men även branschfonder och Sverigefonder var populära investeringsalternativ under månaden. Nettouttag gjordes däremot från globalfonder och Europafonder.

Hittills i år utgör tillväxtmarknadsfonder (andra marknader) och Sverigefonder de fondtyper som haft störst nettoinflöden. Däremot har Europafonder och fonder som placerar både i Sverige och globalt uppvisat nettouttag. Noterbart är att nettoinflödet till indexfonder hittills under 2010 uppgår till 7,5 mdkr, vilket motsvarar hälften av det totala nettosparandet i aktiefonder under perioden.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av oktober till 1 846 miljarder kronor, varav närmare 1 100 miljarder var placerade i aktiefonder.

Mer statistik kring månadssparandet i oktober och tidigare år finns på www.fondbolagen.se. Fler grafer kring denna statistik finns i pdf-filen längre ned på denna sidan.

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening

08-506 988 01

070-950 38 60

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Hård, Fondbolagens förening

08-506 988 08

Fondbolagens förenings statistik är den mest heltäckande källan för hur fondsparandet ser ut på den svenska marknaden. Månadsstatistiken över fondsparandet i Sverige omfattar statistik över nettoflöden samt fondförmögenhet från medlemsbolagen. Dessutom ingår fondförmögenhet för samtliga fonder i premiepensionssystemet samt nettoflöden för dessa den månad då avsättningarna till premiepensionen görs.

Fondbolagens förenings hemsida: www.fondbolagen.se

Därför bör du ge din premiepension en halvtimme om året: www.fondkollen.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Carlson Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fondförvaltning, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Investment Managers, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.