Fondbolagens förening

Fondkollen bra komplement till Pensionsmyndighetens fondvalsguide

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 08:58 CET

Pensionsmyndigheten har lanserat en ny fondvalsguide som ska hjälpa premiepensionssparare att välja fonder till premiepensionen. Det är ett bra och efterlängtat verktyg för den som inte vill vara så aktiv och tycker att avgiften är det viktigaste urvalskriteriet. Om en bra pension är allra viktigast och du kan tänka dig att följa upp dina fonder en gång per år föreslår vi däremot Fondkollens två enkla steg.

”Fondbolagens förening välkomnar det nya beslutsstödet för att välja fonder till premiepensionen, det är något som vi länge efterfrågat. I väntan på det har vi tagit fram den branschgemensamma satsningen Fondkollen, en sajt och en app som i två enkla steg hjälper dig att välja fonder till premiepensionen”, säger Pia Nilsson, vd för Fondbolagens förening.

I både Fondkollen och i Pensionsmyndighetens nya verktyg är utgångspunkten att först välja vilken inriktning på den eller de fonder man vill ha, därefter att välja fond. Det som skiljer verktygen åt är att Pensionsmyndighetens stöd främst riktar sig till den som inte vill vara så aktiv och dem som tycker att låga avgifter är viktigast. Fondkollen riktar sig till den som tycker att avkastningen är viktigast och som kan tänka sig att ägna en liten stund varje år åt att följa de fonder som man har valt. Därför rekommenderar vi att man sorterar fonderna efter bäst avkastning de senaste fem åren och väljer någon som har gått bra. Finns fonden inte med i toppen efter ett år, välj om! Svårare än så behöver det inte vara. Även om inte historisk avkastning är en garanti för framtiden, ger det en god indikation på hur fonden har lyckats hittills.

Dessutom är de rabatter som fondbolagen ger inom premiepensions-systemet så stora att avgiften där spelar mindre roll. Den genomsnittliga rabatten (0,5 %) motsvarar mer än halva fondavgiften i premiepensions-systemet, vilket innebär att nettoavgiften i genomsnitt är 0,3 procent. För avgifterna netto skiljer det tiondelar mellan olika fonder, medan avkastningen kan handla om flera procent i skillnad. Avgiften är för övrigt alltid bortdragen när avkastningen visas.

Exempel på topp-tio för fonder inom kategorin Global i premiepensionssystemet sorterat efter lägsta avgift till vänster och efter bästa avkastning på fem år till höger.

Mer om Fondkollen.

Vid frågor kontakta:

Hanna Helgesson, projektledare Fondkollen.se
08-506 988 07
hanna.helgesson@fondbolagen.se

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening 
08-506 988 01 /  0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Capinordic Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Movestic Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondkollen.se