Skandia

Fondspararna i Skandia Cancerfonden skänker 7.5 miljoner kronor till cancerforskning

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 09:06 CEST

Cancerfonden tar idag emot 7.5 miljoner kronor. Givarna är spararna i Skandia Cancerfonden, från vilken årligen 2 procent av fondens värde tillfaller Cancerfonden - Riksföreningen mot Cancer. Sedan Skandias fond startade har cirka 70 miljoner kronor kommit cancerforskningen till del.

"Jag är glad att fonden under årens lopp har presterat en mycket god och jämn avkastning för sina sparare. Samtidigt är det glädjande att kunna se hur andelsägarna är beredda att avsätta en del av fondförmögenheten till den så viktiga cancerforskningen", säger Nils Bolmstrand, VD för Skandia Fonder.

"Vi är mycket tacksamma för den generositet som spararna visar genom att stötta svensk cancerforskning. Det är dessutom glädjande, för både Cancerfondens forskare och spararna, att det nu är goda tider så att fondandelarna blir extra mycket värda", säger Ursula Tengelin, Cancerfondens generalsekreterare.

Skandia fonder har tre fonder där 2 procent av fondens värde tillfaller olika idella ändamål, Skandia Cancerfonden, Skandia Världsnaturfonden och fonden Idéer för Livet. Sammantaget har fonderna en fondförmögenhet om drygt 1 miljard kronor. Sedan fonderna startades har ca 170 miljoner kommit olika lovvärda projekt tillgodo.

För frågor:
Nils Bolmstrand, VD Skandia Fonder, tel 08- 788 22 35
Ursula Tengelin, Cancerfondens generalsekreterare tel 08-677 10 00