Fondbolagens förening

Fondspararna valde aktiefonder i september

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 10:11 CEST

 I september gjordes nettoinsättningar i aktiefonder och blandfonder, medan penningmarknadsfonder hade nettouttag. Totalt uppvisades ett nettoutflöde från fonder på 1,1 mdkr under månaden. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av september till 1963 miljarder kronor, vilket är en ökning med 40 miljarder sedan förra månadsskiftet.

Under september månad gjordes ett totalt nettouttag från fonder på 1,1 miljarder kronor. Penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och hedgefonder uppvisade nettoutflöden på 3,2 respektive 1,7 mdkr, och från obligationsfonder (långa räntefonder) nettouttogs 0,3 mdkr. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i aktiefonder och blandfonder på 2,1 respektive 1,4 miljarder.        

 

”Vi kan konstatera att det är avvaktande på fondmarknaden, där insättningar i aktie- och blandfonder inte kompenserar för uttagen ur ränte- och hedgefonder.  1,1 miljarder i nettouttag ska emellertid ses i ljuset av att den totala fondförmögenheten under månaden ökade med 40 miljarder”, säger Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening. 

”Trots att Sverigefonder har haft en genomsnittlig avkastning hittills i år på 11 procent verkar spararna fortsatt osäkra om läget och under månaden har uttag gjorts ur Sverigefonder.”

Av det totala nettoinflödet i aktiefonder under september, tillföll den största delen (2 mdkr) Globalfonder. Även Europafonder och Östeuropafonder uppvisade relativt stora nettoinsättningar under månaden. Nettouttag gjordes däremot från aktiefonder som placerar i Sverige.   

 

I september var utvecklingen på världens aktiemarknader positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med drygt 3 procent.

Den totala fondförmögenheten ökade under september från 1 923 till 1 963 miljarder kronor, vilket motsvarar den högsta noteringen sedan rekordnivån i maj 2011 (1 970 mdkr). Av den totala förmögenheten var 1 045 miljarder (motsvarande 53 procent) placerade i aktiefonder.

 

 >>Till statistiken

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening 
08-506 988 01 / 0709-50 38 60
pia.nilsson@fondbolagen.se

Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening
08-506 988 03 / 0733-12 55 77
fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Nettosparandet i fonder 2012, mdkr

 

Föreningens medlemmar
Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, Baring Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Evli Fonder, Fidelity Worldwide Investment, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx Financial Group, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Solidar SICAV, SPP Fonder, Swedbank Robur Fonder, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder.

Associerade medlemmar
Citi, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Morningstar, PwC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondkollen.se