Umeå kommun

Foodtrucks blir möjliga i Umeå

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 11:37 CET

Foodtrucks har blivit ett populärt sätt att sälja mat direkt från bilen i många städer.
Det skapar nya möjligheter både för entreprenörer och umebor att pröva nya sätt att sälja och köpa mat. Tekniska nämnden fastställde på sitt senaste möte de riktlinjer som ska gälla för foodtrucks i Umeå.

Konceptet foodtruck innebär en kringflyttande restaurang med försäljning av mat som bara tar platsen den står på i anspråk tillfälligt. 

–Matförsäljning från foodtrucks ser jag som ett nytillskott i gatuhandeln, där vi öppnar för att sälja mat i allehanda former, säger ordförande i tekniska nämnden Lena Karlsson Engman.

Nämnden fastställde också en uppdatering av ”Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats” där riktlinjer för foodtrucks ingår.

V yrkade avslag till båda riktlinjerna (offentlig plats och foodtrucks) och reserverade sig mot beslutet.

Försäljning direkt från bilen
Riktlinjerna säger bland annat att fordonet vara anpassat för att servera mat till förbipasserande direkt från bilen. Grunden är att företagaren som använder foodtruck ska följa lokala ordningsstadgan och verksamheten ska vara registrerad enligt livsmedelslagstiftningen. Ordningslagen anger att man endast tillfälligt får ta det offentliga rummet i anspråk och därför tidsbegränsas användandet av platserna, på samma sätt som i andra städer.

Platser för uppställning
På kommunens webbplats kommer en förteckning finnas med platser för uppställning av foodtrucks.

–Platserna kan förändras över tiden. En del kan tillkomma, andra kan tas bort beroende på hur väl de fungerar, säger vice ordförande i tekniska nämnden Stefan Nordström.

Foodtrucks kommer att erbjudas fyra tidsintervall för matförsäljning på platserna: kl 06.00-11.00, 11.00-15.00, 15.00-19.00 och 19.00-24.00. När man stått fyra timmar på en plats får man flytta till nästa.

Stort intresse från företagare
Foodtrucks har blivit ett populärt fenomen och finns på många platser i Sverige. Det skapar möjligheter för småföretagare att ta sig in på marknaden.
–Vi har redan ett antal småentreprenörer om ligger på och vill starta upp verksamhet i stan, säger gatu- och parkchef Karin Isaksson.


Bildtext: Del av kartan över möjliga platser för foodtrucks.

Bilagor:

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats 2016-01-28.
Foodtrucks i Umeå – Information och riktlinjer 2016-01-28.
Karta med möjliga platser för foodtrucks.

Kontakt:
Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
090- 16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se
Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se
Karin Isaksson
park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.