FORCE Technology Sweden AB

FORCE Technology förvärvar Validation & Inspection Europe AB

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 11:31 CET

FORCE Technology Sweden AB har förvärvat bolaget Validation & Inspection Europe AB. Bolaget består av 13 personer med huvudkontor i Stockholm och lokalkontor i Göteborg och Helsingborg.

”Vi tycker att det är ett intressant och välskött företag med kompetent personal, och med ett kundunderlag som har många beröringspunkter med FORCE Technology´s kundbas. Validation & Inspection arbetar företrädesvis inom läkemedels- och naturläkemedelsbranschen, samt inom energi, vilket är intressant för FORCE Technology. Steget mot livsmedelsbranschen är kort och vi tror att Validation & Inspection´s tjänster kommer att bli efterfrågade inom denna bransch.”, säger Hans Andersson, VD på FORCE Technology Sweden AB.

”Vårt positiva intryck av FORCE Technology, både som arbetsgivare och tjänsteleverantör, från första gången vi sågs har stannat kvar och det känns därför jättebra när affären nu är i mål. Tillsammans med FORCE Technology kommer vi att ges möjlighet att utveckla våra tjänster inom kvalitetsområdet mot branscher där vi idag inte är verksamma, t.ex. livsmedel och kemisk industri. Förvärvet öppnar möjligheter till nya uppdrag i de andra nordiska länderna.”, säger Jenny Nilsson, VD på Validation & Inspection Europe AB.

Under första kvartalet 2010 kommer Validation & Inspection att drivas som ett separat dotterbolag till FORCE Technology Sweden AB för att per den 1 april 2010 fusioneras med FORCE Technology Sweden AB. Därefter kommer Validation & Inspection att ingå som egen division i FORCE Technology Sweden AB´s organisation.

För mer information kontakta
Hans Andersson, VD FORCE Technology Sweden AB, tel 021-490 30 05, han@force.se
Jenny Nilsson, VD Validation & Inspection Europe AB, tel 08-723 21 63, jenny.nilsson@validation.se

Validation & Inspection Europe AB har sedan 1998 utvecklat kvalitetslösningar för branscher med högt ställda krav på kvalitet och säkerhet. Bland uppdragsgivarna syns allt från storföretag till mindre, nyetablerade forskningsföretag. Hos Vaidation & Inspection finns konsulter som är inriktade på kvalitetsfrågor inom läkemedels-, medicinteknik- och energibranschen. För mer information se www.validation.se

FORCE Technology
 överför tekniska kunskaper till praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Koncernen består av 1200 medarbetare, varav 220 finns på 21 orter runt om i Sverige. Verksamhetsområdena är optimering av produktion och processer, materialutnyttjande, skydd och analys, fartyg och offshore, Integrity Management, Inspektion, provning, besiktning, kalibrering, verifiering och certifiering, Sensorteknikutveckling och tillämpning, Optimering och utveckling av driftledningssystem samt Energi, klimat och miljö. Läs mer på www.forcetechnology.com