FORCE Technology Sweden AB

FORCE Technology hjälper företag med SS-EN 1090-1 certifiering

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 14:53 CET

FORCE Certification erbjuder nu certifiering av företag enligt EN 1090-1. Detta sker med hjälp av personal från FORCE Technology Sweden AB.

Från 1 juli 2012 måste verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål & aluminium till en byggarbetsplats i Sverige vara certifierade enligt SS-EN 1090-1. Och från 1 juli 2013 kommer CE-märkning att vara obligatoriskt för alla bärverksdelar i stål som levereras till en byggarbetsplats i Sverige. För att kunna CE-märka krävs certifiering enligt EN 1090-1.

Läs mer om certifiering och CE-märkning av byggprodukter.

För mer information kontakta
Tommy Grinde, Avdelningschef för Stål och brobyggnadskontroll, tel 021-490 3075, tgr@force.se
Tomas Tränkner, Marknadschef, tel 021-490 3345, ttr@force.se

FORCE Technology överför tekniska kunskaper till praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Koncernen består av ca: 1 200 medarbetare, varav cirka 240 finns på 23 orter runt om i Sverige. Verksamhetsområdena är optimering av produktion och processer, materialutnyttjande, skydd och analys, fartyg och offshore, Integrity Management, Inspektion, provning, besiktning, kalibrering, verifiering och certifiering, Sensorteknikutveckling och tillämpning, Optimering och utveckling av driftledningssystem samt Energi, klimat och miljö.