BRÅ Brottsförebyggande Rådet

Fordonsrelaterade brott minskar kraftigt – våldsrelaterade brott ökar

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2003 09:35 CEST

Under första halvåret år 2003 anmäldes cirka 601 000 brott till polis, tull eller åklagare. Det är en ökning med 2 procent jämfört med motsvarande period år 2002.

Våldsbrotten ökade med 5 procent, medan stöldbrotten, som är den största kategorin av de anmälda brotten, minskade med 2 procent jämfört med första halvåret år 2002. Särskilt kan noteras en kraftig minskning av de anmälda fordonsrelaterade stöld- och tillgreppsbrotten. Däremot ökade de anmälda bedrägerierna, vilket förmodligen till stor del kan förklaras med en ökning av olika erbjudanden, som uppfattas som fakturor av de företag de skickats till.

Fortsatt öknina av de anmälda våldsbrotten
De anmälda våldsbrotten har, i motsats till stöldbrotten, i stort sett ökat så länge statistik över anmälda brott har förts (från år 1950). Den största delen av våldsbrotten är misshandelsbrott, som ökade med 4 procent jämfört med första halvåret 2002. Speciellt märks misshandeln mot barn i åldern 0-6 år, där offer och gärningsman är bekanta med varandra. Under första halvåret anmäldes 590 sådana brott, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period år 2002. Därmed fortsätter ökningen av den anmälda barnmisshandeln från en rad tidigare år.

Under första halvåret 2003 ökade den anmälda misshandeln mot såväl kvinnor som män (med 4 respektive 5 procent) jämfört med motsvarande period föregående år. Därtill kommer en ökning av grov kvinnofridskränkning, som avser upprepade kränkningar av kvinnor i nära relation till gärningsmannen.

De anmälda våldtäkterna ökade totalt med 11 procent. Under första halvåret 2003 anmäldes 235 våldtäkter mot barn under 15 år, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Liksom för barnmisshandel har ökningen pågått under ett antal år.

Under de år som lagen om köp av sexuella tjänster har tillämpats har det anmälts cirka 100 brott per år. Under första halvåret 2003 anmäldes 199 sådana brott. Den kraftiga ökningen hänger samman med utredning av koppleriverksamhet i Stockholms län. Polisen har där funnit kundregister, och utifrån dessa registrerat brott mot lagen om köp av sexuella tjänster.

Butiksrånen, som ökade anmärkningsvärt under år 2002, fortsatte att öka. Under första kvartalet 2003 anmäldes 435 butiksrån, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Färre anmälda stöldbrott
Totalt anmäldes det 2 procent färre stöldbrott under första halvåret 2003 jämfört med motsvarande period föregående år. De fordonsrelaterade brotten, som utgör en stor del av samtliga stöldbrott, svarade för en stor del av minskningen. Det anmäldes cirka 26 000 biltillgrepp, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande period år 2002, och det är 19 procent under den senaste toppnoteringen år 1998. Antalet stölder ur och från motordrivet fordon (cirka 67 400 under första halvåret 2003) ligger 6 procent under toppnotering från år 2000 och 3 procent under noteringen från första halvåret 2002. Även tillgrepp av andra fordon, som moped, motorcykel och cykel minskade med 7-12 procent jämfört med första halvåret 2002.

Cirka 7 850 bostadsinbrott anmäldes under första halvåret 2003, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Lägenhetsinbrotten ökade med 7 procent och villainbrotten låg på en oförändrad nivå.

Fickstölderna fortsätter att öka. Under första halvåret anmäldes cirka 20 500 fickstölder, en ökning med 14 procent jämfört med första halvåret 2002. Fickstölderna brukar normalt öka under sommarmånaderna. Siffrorna för de första sex månaderna antyder att dessa brott har mindre säsongsvariationer än tidigare, det vill säga att de har ökat mer under vintermånaderna än under vårmånaderna. Även antalet anmälda väskryckningar (cirka 1 100) ökade – med 3 procent under första halvåret 2003 jämfört med motsvarande period 2002.

De anmälda bedrägerierna ökade under första halvåret
Under första halvåret 2003 ökade de anmälda bedrägerierna (cirka 11 800) med 61 procent jämfört med motsvarande period 2002. Ökningen hänger förmodligen till stor del samman med en kraftig ökning av antalet ”falska fakturor”, det vill säga erbjudanden till företag om annonser eller liknande, som är utformade så att mottagaren ska uppfatta dem som fakturor.

Fler narkotikabrott upptäcks
Antalet registrerade narkotikabrott ökade med 11 procent under första halvåret 2003 jämfört med motsvarande period föregående år. Cirka 21 200 narkotikabrott anmäldes under första halvåret 2003. Den största ökningen (17 procent) ligger på eget bruk av narkotika, men innehav och överlåtelse ökade också (med 10 respektive 4 procent). Narkotikabrott tillhör de så kallade spanings- och ingripandebrotten och antalet registrerade brott beror i hög grad på polisens insatser.

Jan Ahlberg, chef för enheten för brottsutveckling tel 08-401 87 24
Leif Petersson, utredare på statistikenheten tel 08-401 87 35

BRÅ, Box 1386, 111 93 Stockholm
http://www.bra.se