Statistiska centralbyrån, SCB

Fordonsstatistik, augusti 2010: Nyregistreringar av fordon under augusti

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 09:48 CEST

För grafer och tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____299106.aspx

Under augusti 2010 nyregistrerades 24 074 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med 44,0 procent jämfört med augusti 2009. Av dessa var 22 825 av årsmodell 2008 - 2010 och 1 249 av äldre årsmodeller. Företag inom bildetaljhandeln stod för drygt 30 procent av alla nyregistreringar.

Under augusti 2010 avregistrerades 18 303 personbilar, vilket är en ökning med 2 317 jämfört med augusti 2009.

Graf: Antal nyregistreringar av personbilar augusti 2009 - augusti 2010

Tabell: Nyregistreringar av fordon under augusti 2010 fördelade på fordonsslag

Tabell: Nyregistrering av personbilar under januari - augusti 2010 fördelat på importsätt

Tabell: Beståndsuppgifter för motorcyklar

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för september 2010 publiceras fredagen den 1 oktober 2010 kl. 9.30.

 Ansvarig myndighet

Trafikanalys
Akademigatan 2, 831 40 Östersund

 

Förfrågningar

Anette Myhr
Tfn 010-414 42 17
E-post anette.myhr@trafa.seProducent

SCB, Enheten för energi och transportstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

 

Förfrågningar

Annika Johansson
Tfn 019 - 17 68 25
E-post annika.johansson@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.