Statistiska centralbyrån, SCB

Fordonsstatistik, december 2009: Nyregistreringar av fordon under december

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 09:42 CET

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____285133.aspx

Under december 2009 nyregistrerades 20 115 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med 12,2 procent jämfört med december 2008. Av dessa var 19 479 av årsmodell 2007 - 2009 och 636 av äldre årsmodeller. Företag inom bildetaljhandeln stod för knappt 31 procent av alla nyregistreringar.

Under december 2009 avregistrerades 13 695 personbilar, vilket är en ökning med 559 jämfört med december 2008.

Graf: Antal nyregistreringar av personbilar december 2008 - december 2009

Tabell: Nyregistreringar av fordon under december 2009 fördelade på fordonsslag

Tabell: Nyregistrering av personbilar under januari - december 2009 fördelat på importsätt

Tabell: Beståndsuppgifter för motorcyklar

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för januari 2010 publiceras måndagen den 1 februari 2010 kl. 9.30.

 Ansvarig myndighet

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Akademigatan 2, 831 40 Östersund

 

Förfrågningar

Anette Myhr
Tfn 063 - 14 00 09
E-post anette.myhr@sika-institute.seProducent

SCB, Enheten för energi-, transport- och lantbruksstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

 

Förfrågningar

Inge Karlsson
Tfn 019 - 17 66 25
E-post inge.karlsson@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.