Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Fordonsstatistik enligt bilregistret: Antalet fordon i trafik fortsätter öka

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 10:00 CET

Den 30 september 2003 uppgick antalet personbilar i trafik till 4 131 880, vilket innebar en ökning med ca 32 200 jämfört med samma tidpunkt förra året. Antalet avställda personbilar uppgick den 30 september 2003 till knappt 746 000, vilket var en ökning med ca 18 000 jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Under det tredje kvartalet 2003 uppgick antalet avregistrerade personbilar till knappt 62 300, en minskning med knappt 2 procent jämfört med samma period förra året.

Antalet inregistreringar av terrängskotrar ökade med 26 procent under det tredje kvartalet 2003, jämfört med motsvarande kvartal 2002. Antalet inregistreringar ökade även för flera andra fordon under samma period: för lastbilar med 1 procent, för personbilar med 2 procent och för både motorcyklar (inkl. EU-mopeder) och släpvagnar med 9 procent. En minskning av antalet inregistreringar konstateras däremot för bussar med 6 procent och för traktorer med 12 procent.

I våra grannländer gick utvecklingen av antalet inregistreringar av personbilar under det tredje kvartalet 2003 åt olika håll – i Finland en ökning med 27 procent och i Norge en minskning med 6 procent. För Danmark saknas kompletta uppgifter. Räknat per tusen invånare så var antalet inregistreringar av personbilar i Sverige 8 och i Norge och Finland 7.

Uppgifterna är hämtade från SIKA:s statistiska meddelande ”Fordon enligt bilregistret, tredje kvartalet 2003” och publiceras på SIKA:s och SCB:s webbplatser.

Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA:
Niklas Kristiansson, 08-506 206 77, niklas.kristiansson@sika-institute.se, www.sika-institute.se
Producent: Statistiska centralbyrån, SCB: Inge Karlsson, 019-17 66 25, inge.karlsson@scb.se, www.scb.se