Statistiska centralbyrån, SCB

Fordonsstatistik, februari 2012: Nya bilar minskade med 0,9 procent

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2012 09:40 CET

Under februari 2012 nyregistrerades 22 020 personbilar, en minskning med 0,9 procent jämfört med februari 2011. Andelen miljöbilar uppgick till 40,3 procent, vilket kan jämföras med 33,8 procent samma månad föregående år.

Nyregistrering av personbilar under 2011-2012

Dieselbilar uppgick till 67,7 procent av nyregistreringarna, en ökning med 6,8 procentenheter jämfört med februari föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol och gas stod för 4,9 procent av nyregistreringarna, jämfört med 5,9 procent under februari 2011.

Under februari nyregistrerades 8 884 miljöbilar. Dieselbilar svarade för 69,6 procent av miljöbilarna, medan etanolbilar stod för 6,7 procent.

Drygt 70 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 33 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 21 089 av årsmodeller från 2010–2012 och 931 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 16 491 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 5 529 bilar.

Nyregistreringarna av lastbilar och bussar minskade under februari med 12,0 respektive 76,5 procent, jämfört med samma månad föregående år. Nyregistreringarna av snöskotrar och mopeder ökade under februari med 46,3 respektive 7,0 procent jämfört med februari 2011. Nyregistreringen av motorcyklar minskade med 3,7 procent.

Nyregistrering av fordon under januari 2012 fördelade på fordonsslag
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____329713.aspx

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida, http://www.trafa.se/Statistik/Vagtrafik/Fordon/ eller SCB:s hemsida, http://www.scb.se/tk1001

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för februari publiceras den 1 mars 2012 kl. 09.30.
Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys
Sveavägen 90, 113 59 Stockholm

Förfrågningar

Anette Myhr
Tfn Tel 010-414 42 17
E-post anette.myhr@trafa.seProducent

SCB, Enheten för energi och transportstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

Förfrågningar

Linda Karlsson
Tfn 019-17 69 23
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Annika Johansson
Tfn 019-17 68 25
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.