Statistiska centralbyrån, SCB

Fordonsstatistik, januari 2010: Nyregistreringar av fordon under januari

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 09:40 CET

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____286660.aspx

Under januari 2010 nyregistrerades 16 352 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med 32,2 procent jämfört med januari 2009. Av dessa var 15 788 av årsmodell 2008 - 2010 och 564 av äldre årsmodeller. Företag inom bildetaljhandeln stod för drygt 29 procent av alla nyregistreringar.

Under januari 2010 avregistrerades 10 958 personbilar, vilket är en ökning med 895 jämfört med januari 2009.

Graf: Antal nyregistreringar av personbilar januari 2009 - januari 2010

Tabell: Nyregistreringar av fordon under januari 2010 fördelade på fordonsslag

Tabell: Nyregistrering av personbilar under januari 2010 fördelat på importsätt

Tabell: Beståndsuppgifter för motorcyklar

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för februari 2010 publiceras måndagen den 1 mars 2010 kl. 9.30.

 Ansvarig myndighet

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Akademigatan 2, 831 40 Östersund

 

Förfrågningar

Anette Myhr
Tfn 063 - 14 00 09
E-post anette.myhr@sika-institute.seProducent

SCB, Enheten för energi och transportstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

 

Förfrågningar

Inge Karlsson
Tfn 019 - 17 66 25
E-post inge.karlsson@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.