Statistiska centralbyrån, SCB

Fordonsstatistik, januari 2011: Nyregistreringar av fordon under januari

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 09:41 CET

Under januari 2011 nyregistrerades 20 453 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med drygt 25 procent jämfört med januari 2010. Av dessa var 19 642 av årsmodell 2009 - 2011 och 811 av äldre årsmodeller. Företag inom bildetaljhandeln stod för drygt 29 procent av alla nyregistreringar.

Under januari 2011 avregistrerades  13 120 personbilar, vilket är en ökning med 2 162 jämfört med januari 2010.

Antal nyregistreringar av personbilar januari 2010 - januari 2011
För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____307723.aspx

Nyregistreringar av fordon under januari 2011 fördelade på fordonsslag

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____307723.aspx

1) Fr.o.m. april 2009 redovisas snöskotrar och terränghjulingar var för sig.

Nyregistrering av personbilar under januari 2011 fördelat på importsätt

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____307723.aspx

Antalet motorcyklar i trafik vid utgången av januari 2011 var i stort sett oförändrad jämfört med samma tidpunkt 2010.

Beståndsuppgifter för motorcyklar
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____307723.aspx

Denna registreringsstatistik omfattar alla årsmodeller om inget annat anges.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nyregistreringar för februari publiceras tisdagen den 1 mars 2011 kl. 9.30.

Ansvarig myndighet
Trafikanalys
Akademigatan 2, 831 40 Östersund

Förfrågningar
Anette Myhr
Tfn 010-414 42 17
E-post anette.myhr@trafa.se

Producent
SCB, Enheten för energi och transportstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

Förfrågningar
Annika Johansson
Tfn 019 - 17 68 25
E-post annika.johansson@scb.se
Linda Karlsson
Tfn 019 - 17 69 23
E-post linda.karlsson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.