Statistiska centralbyrån, SCB

Fordonsstatistik, juli 2013 Nya bilar ökade med knappt 2 procent

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2013 09:47 CEST

Under juli 2013 nyregistrerades 20 600 personbilar, en ökning med 1,6 procent jämfört med juli 2012. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2012–2013 Dieselbilar uppgick till drygt 56,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med 4,6 procentenheter jämfört med juli föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 2,3 procent av nyregistreringarna, jämfört med 3,7 procent under juli 2012. Antalet nyregistrerade elhybridbilar har ökat från 400 i juli 2012 till 428 i juli 2013.

Knappt 60 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 31 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för drygt 68 procent och kvinnor för resterande 32 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 18 704 av årsmodeller från 2011–2013 och 1 896 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 15 836 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 4 764 bilar.

Nyregistreringarna av lastbilar minskade under juli med 2,8 procent. Även motorcyklar, mopeder klass I och traktorer minskade under juli månad 2013 jämfört med samma månad föregående år. Husbilar, husvagnar, släpvagnar, bussar snöskotrar och terränghjulingar var de fordonslag som ökade under juli 2013 jämfört med samma månad föregående år.

Nyregistrering av fordon under juli 2013 fördelade på fordonsslag
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____360487.aspx

Uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel för åren 2006-2013 finns tillgänglig i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida, http://www.trafa.se/Statistik/Vagtrafik/Fordon/ eller SCB:s hemsida, http://www.scb.se/tk1001

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats.

Nästa publiceringstillfälle
Nyregistreringar för augusti publiceras den 2 september 2013 kl. 09.30.

Fakta Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.Statistikansvarig myndighet
Trafikanalys
Sveavägen 90, 113 59 Stockholm

Förfrågningar
Krister Sandberg, statistiker
Tfn 010-414 42 22
E-post krister.sandberg@trafa.se


Producent
SCB, Enheten för energi och transportstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

Förfrågningar
Annika Johansson
Tfn 019-17 68 25
E-post fornamn.efternamn@scb.se