Statistiska centralbyrån, SCB

Fordonsstatistik, juni 2012: Nya bilar minskade med 7,6 procent

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 09:39 CEST

Under juni 2012 nyregistrerades 27 766 personbilar, en minskning med 7,6 procent jämfört med juni 2011. Andelen miljöbilar uppgick till 43,3 procent, vilket kan jämföras med 37,6 procent samma månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2011-2012

Dieselbilar uppgick till 63,9 procent av nyregistreringarna, en ökning med 4,2 procentenheter jämfört med juni föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol och gas stod för 3,3 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,9 procent under juni 2011.

Under juni nyregistrerades 12 018 miljöbilar. Dieselbilar svarade för 65,7 procent av miljöbilarna, och etanolbilar för 4,2 procent.

Drygt 67 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 32 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 68 procent och kvinnor för resterande 32 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 25 865 av årsmodeller från 2010 – 2012 och 1 901 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 17 006 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 10 760 bilar.

Nyregistreringarna av lastbilar minskade under juni med 11,1 procent och bussarna minskade med 42,8 procent jämfört med samma månad föregående år. Nyregistreringarna av motorcyklar och mopeder minskade under juni med 6,5 respektive 10,4 procent jämfört med juni 2011. Nyregistreringen av husvagnar minskade med 74,5 procent.

Nyregistrering av fordon under maj 2012 fördelade på fordonsslag, se statistik.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. återfinns på SCB:s webbplats.

För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för juli publiceras den 1 augusti 2012 kl. 09.30.

 

Fakta Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. 


 

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys
Sveavägen 90, 113 59 Stockholm

Förfrågningar

Anette Myhr, statistiker
Tfn Tel 010-414 42 17
E-post anette.myhr@trafa.se

 

Producent

SCB, Enheten för energi och transportstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

Förfrågningar

Linda Karlsson
Tfn 019-17 69 23
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Annika Johansson
Tfn 019-17 68 25
E-post fornamn.efternamn@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.