Statistiska centralbyrån, SCB

Fordonsstatistik, juni 2013 Nya bilar minskade med knappt 9 procent

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 10:05 CEST

Under juni 2013 nyregistrerades 25 289 personbilar, en minskning med 8,9 procent jämfört med juni 2012. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2012–2013

Dieselbilar uppgick till knappt 60 procent av nyregistreringarna, en minskning med 4 procentenheter jämfört med juni föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 2,4 procent av nyregistreringarna, jämfört med 3,3 procent under juni 2012. Antalet nyregistrerade elhybridbilar har ökat från 289 i juni 2012 till 431 i juni 2013.

Drygt 67 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 35 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för knappt 69 procent och kvinnor för resterande 31 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 23 482 av årsmodeller från 2011 – 2013 och 1 807 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 16 278 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 9 011 bilar.

Nyregistreringarna av lastbilar minskade under juni med 3,8 procent. Även bussar, släpvagnar, husvagnar, motorcyklar, mopeder klass I, terränghjulingar och snöskotrar minskade under juni månad 2013 jämfört med samma månad föregående år. Husbilar och traktorer var de fordonslag som ökade under juni med 7,2 respektive 9,3 procent.

Nyregistrering av fordon under juni 2013 fördelade på fordonsslag 

( se tabell )

Uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel för åren 2006-2013 finns tillgänglig i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida, http://www.trafa.se/Statistik/Vagtrafik/Fordon/ eller SCB:s hemsida, http://www.scb.se/tk1001

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats.Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för juli publiceras den 1 augusti 2013 kl. 09.30.

Fakta Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.
Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys
Sveavägen 90, 113 59 Stockholm

Förfrågningar

Anette Myhr, statistiker
Tfn 010-414 42 17
E-post anette.myhr@trafa.seProducent

SCB, Enheten för energi och transportstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

Förfrågningar

Annika Johansson
Tfn 019-17 68 25
E-post fornamn.efternamn@scb.se