Statistiska centralbyrån, SCB

Fordonsstatistik, maj 2013 Nya bilar ökade med 0,3 procent

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 09:44 CEST

Under maj 2013 nyregistrerades 28 575 personbilar, en ökning med 0,3 procent jämfört med maj 2012. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2012–2013  

Dieselbilar uppgick till drygt 60 procent av nyregistreringarna, en minskning med knappt 4 procentenheter jämfört med maj föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 2,2 procent av nyregistreringarna, jämfört med 3,7 procent under maj 2012. Antalet nyregistrerade elhybridbilar har ökat från 190 i maj 2012 till 515 i maj 2013.

67 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 31 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 70 procent och kvinnor för resterande 30 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 26 398 av årsmodeller från 2011–2013 och 2 177 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 21 812 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 6 763 bilar.

Nyregistreringarna av lastbilar minskade under maj med 12 procent. Husvagnar var det fordonslag som ökade mest med drygt 21 procent. Även traktorer, motorcyklar och terränghjulingar ökade, medan övriga fordonsslag minskade under maj månad 2013 jämfört med samma månad föregående år.

Nyregistrering av fordon under maj 2013 fördelade på fordonsslag

( se tabell )

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida, http://www.trafa.se/Statistik/Vagtrafik/Fordon/ eller SCB:s hemsida, http://www.scb.se/tk1001

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för juni publiceras den 1 juli 2013 kl. 09.30.

Fakta Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.
Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys
Sveavägen 90, 113 59 Stockholm

Förfrågningar

Anette Myhr, statistiker
Tfn 010-414 42 17
E-post anette.myhr@trafa.seProducent

SCB, Enheten för energi och transportstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

strong>Förfrågningar

Annika Johansson
Tfn 019-17 68 25
E-post fornamn.efternamn@scb.se