Statistiska centralbyrån, SCB

Fordonsstatistik, november 2009: Nyregistreringar av fordon under november

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:44 CET

För grafer och tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283119.aspx

Under november 2009 nyregistrerades 21 185 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med 15,9 procent jämfört med november 2008. Av dessa var 20 377 av årsmodell 2007 - 2009 och 808 av äldre årsmodeller. Företag inom bildetaljhandeln stod för knappt 27 procent av alla nyregistreringar.

Under november 2009 avregistrerades 16 899 personbilar, vilket är en ökning med 2 795 jämfört med november 2008.

Graf: Antal nyregistreringar av personbilar november 2008 - november 2009

Tabell: Nyregistreringar av fordon under november 2009 fördelade på fordonsslag

Tabell: Nyregistrering av personbilar under januari - november 2009 fördelat på importsätt

Tabell: Beståndsuppgifter för motorcyklar

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för december 2009 publiceras måndagen den 4 januari 2010 kl. 9.30.

 

 

Ansvarig myndighet

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Akademigatan 2, 831 40 Östersund

 

 

Förfrågningar

Anette Myhr
Tfn 063 - 14 00 09
E-post anette.myhr@sika-institute.seProducent

SCB, Enheten för energi-, transport- och lantbruksstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

 

 

Förfrågningar

Inge Karlsson
Tfn 019 - 17 66 25
E-post inge.karlsson@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.