Statistiska centralbyrån, SCB

Fordonsstatistik: Nyregistreringar av fordon under augusti

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 09:36 CEST

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____245553.asp

Under augusti 2008 nyregistrerades 19 852 personbilar totalt i riket, vilket är en minskning med 23,8 procent jämfört med augusti 2007. Av dessa var 18 373 av årsmodell 2006 - 2008 och 1 479 av äldre årsmodeller. Företag inom bildetaljhandeln stod för knappt 26 procent av alla nyregistreringar.

Underaugusti 2008 avregistrerades15 547personbilar, vilket är enökning med1 828jämfört medaugusti 2007.

Graf: Antal nyregistreringar av personbilar augusti 2007 - augusti 2008

Tabell: Nyregistreringar av fordon under augusti 2008 fördelade på fordonsslag

Tabell: Nyregistrering av personbilar under januari - augusti 2008 fördelat på importsätt

Antalet motorcyklar i trafik vid utgången avaugusti 2008 varknappt4% fler än vid samma tidpunkt 2007.


Tabell: Beståndsuppgifter för motorcyklar

Denna registreringsstatistik omfattar alla årsmodeller om inget annat anges.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringarförseptember 2008 publicerasonsdagen den1oktober 2008 kl. 9.30.Ansvarig myndighet
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Akademigatan 2, 831 40 Östersund
Tfn 063-14 00 00

Förfrågningar
Sara Berntsson
Tfn 063 - 14 00 09
E-post sara.berntsson@sika-institute.se

Producent
SCB, Enheten för energi-, transport- och trafikantstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

Förfrågningar
Inge Karlsson
Tfn 019 - 17 66 25
E-post inge.karlsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.