Statistiska centralbyrån, SCB

Fordonsstatistik: Nyregistreringar av fordon under juni

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 09:47 CEST

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____276255.aspx

Under juni 2009 nyregistrerades 24 141 personbilar totalt i riket, vilket är en minskning med 7,3 procent jämfört med juni 2008. Av dessa var 22 632 av årsmodell 2007 - 2009 och 1 509 av äldre årsmodeller. Företag inom bildetaljhandeln stod för knappt 22 procent av alla nyregistreringar.

Underjuni 2009 avregistrerades 18 130 personbilar, vilket är en ökning med 2533 jämfört med juni 2008.

Graf: Antal nyregistreringar av personbilar juni 2008 - juni 2009

Tabell: Nyregistreringar av fordon under juni 2009 fördelade på fordonsslag

Tabell: Nyregistrering av personbilar under januari - juni 2009 fördelat på importsätt

Tabell: Beståndsuppgifter för motorcyklar

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för juli 2009 publiceras måndagen de n3 augusti 2009 kl. 9.30.
Ansvarig myndighet

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Akademigatan 2, 831 40 Östersund


Förfrågningar

Anette Myhr
Tfn063 - 14 00 09
E-postanette.myhr@sika-institute.seProducent

SCB, Enheten för energi-, transport- och lantbruksstatistik
701 89 Örebro
Fax019-17 65 69

Förfrågningar

Annika Johansson
Tfn019 - 17 68 25
E-postannika.johansson@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.