Statistiska centralbyrån, SCB

Fordonsstatistik: Nyregistreringar av fordon under mars

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 11:32 CEST

Under mars 2009 nyregistrerades 19 225 personbilar totalt i riket, vilket är en minskning med 23 procent jämfört med mars 2008. Av dessa var 18 276 av årsmodell 2007 - 2009 och 949 av äldre årsmodeller. Företag inom bildetaljhandeln stod för drygt 25,4 procent av alla nyregistreringar.

Under mars 2009 avregistrerades 15 579 personbilar, vilket är en ökning med 3827 jämfört med mars 2008.

För att se antal nyregistreringar av personbilar mars 2008 - mars 2009, gå till http://www.scb.se/Pages/PressRelease____271777.aspx

För statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____271777.aspx

Uppgifter om motorcyklar i trafik är ännu inte tillgängliga. Vi uppdaterar med dessa uppgifter så fort vi kan.

Mer om statistiken


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för april 2009 publiceras måndagen den 4 maj 2009 kl. 9.30.

Ansvarig myndighet


Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Akademigatan 2, 831 40 Östersund

Förfrågningar


Anette Myhr
Tfn 063 - 14 00 09
E-postanette.myhr@sika-institute.se

Producent


SCB, Enheten för energi-, transport- och lantbruksstatistik
701 89 Örebro
Fax019-17 65 69

Förfrågningar


Inge Karlsson
Tfn 019 - 17 66 25
E-postinge.karlsson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.