Statistiska centralbyrån, SCB

Fordonsstatistik, oktober 2011: Nya bilar minskade med 3,9 procent

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 09:48 CET

Under oktober 2011 nyregistrerades 26 646 personbilar, en minskning med 3,9 procent jämfört med oktober 2010 . Andelen miljöbilar uppgick till 41,4 procent, vilket kan jämföras med 32,7 procent samma månad föregående år.

Nyregistrering av personbilar under 2010-2011

Bildkälla: SCB

Dieselbilar uppgick till 61,1 procent av nyregistreringarna, en ökning med 10,6 procent jämfört med oktober föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol och gas stod för 7,4 procent av nyregistreringarna, jämfört med 13,2 procent under oktober 2010.

Under oktober nyregistrerades 11 036 miljöbilar. Dieselbilar stod för 62,4 procent av miljöbilarna, medan etanolbilar stod för 10,9 procent.

Drygt 64 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln stod för drygt 28 procent. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män stod för 66 procent och kvinnor för de resterande 34 procenten.

Av de nyregistrerade bilarna var 25 372 av årsmodeller från 2009 – 2011 och 1 274 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 18 977 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 7 669 bilar.

Nyregistreringarna av lastbilar och bussar ökade under oktober med 21,3 respektive 45,6 procent, jämfört med samma månad förra året. Nyregistreringarna av motorcyklar ökade medan nyregistreringarna av mopeder minskade under oktober med 14,1 respektive 32,0 procent jämför med oktober 2010. Nyregistreringarna av husvagnar ökade med 8,0 procent.

Nyregistrering av fordon under oktober 2011 fördelade på fordonsslag
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____322795.aspx

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida,
http://www.trafa.se/Statistik/Vagtrafik/Fordon/ eller SCB:s hemsida, http://www.scb.se/tk1001

Nästa publiceringstillfälle
Nyregistreringar för november publiceras den 1 december 2011 kl. 09.30.