Trollhättans stad

Fordonsvägen till Sjuntorp får ny asfalt

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 14:51 CET

Första spadtaget togs i slutet av augusti och planen var att den nya gång- och cykelvägen Glösemosse – Sjuntorp skulle vara klar sommaren 2016.

Detta kommer att förskjutas ett par månader då även huvudvägen kommer att få ny asfalt.

– Trafikverket har konstaterat att man vill förbättra fordonsvägen med ny asfalt i samband med byggandet av GC-vägen. Det kommer att medföra cirka ett par månaders försening, men vi tycker ändå det är en bra idé så att i princip hela vägen till Sjuntorp blir som ny, konstaterar gatuchefen Elisabeth Linderoth.

Pågående VA-arbeten måste kunna färdigställas innan Trafikverket kan göra en så kallad toppbeläggning, vilket medför att ytskikt och kantsten för GC-vägen kan sättas först när toppbeläggningen på vägen är helt färdig. Därav förseningen.

Resultatet kommer att bli bättre i och med att också vägen till Sjuntorp blir som ny och projektet beräknas vara klart 1 oktober.

Fakta Gång- och cykelväg Glösemosse - Sjuntorp

Projektet att bygga gång- och cykelväg samt vatten- och avloppsledningar mellan Sjuntorp och
Glösemosse är ett samarbete mellan Trollhättans Stad, Trafikverket och Trollhättan Energi Vatten och avlopp. Projektet drivs av Trollhättans Stad och kommer utföras helt i egen regi med Produktion och Service som entreprenör.

Den nya gång- och cykelvägen byggs 2,5 meter bred och anläggs längs sydöstra sidan av väg 2012.
Detta blir en förlängning på den befintliga gång- och cykelvägen från Sjuntorps centrum och norrut.
Gång- och cykelvägen är ca tre km lång och sträcker sig mellan Sjuntorp och Glösemosse. Hela sträckan skall förses med belysning.

Vid ytterligare frågor kontakta Elisabeth Linderoth, gatuchef Trollhättans Stad, 0520-49 78 48.