Konsumentverket

Fordreklam fälld i Marknadsdomstolen

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 15:27 CEST

Marknadsdomstolen fällde idag Fords reklam för bilen Ford Focus Flexifuel. Det var Konsumentombudsmannen som förde saken till domstol. KO ansåg att reklamens miljöargument var svepande och oprecisa. Nu förbjuder domstolen Ford Motor Company att göra liknande reklam igen.


På reklamaffischerna lät företaget olika träd fälla omdömen om bilen såsom: "Bästa utsläppen någonsin", "Den första bilen som jag velat krama" och "Bästa bilen som någonsin kört förbi". Marknadsdomstolen har i tidigare praxis slagit fast att det ställs särskilt höga krav när miljöargument används i reklam.

- Domen visar att miljöargument i reklam måste vara vederhäftiga och kunna styrkas, säger Marianne Åbyhammar, ställföreträdande KO.

Om Ford skulle göra reklam på liknande sätt igen hotar ett vite på 400 000 kronor. Bolaget ska betala KO:s rättegångskostnader med 25 000 kronor.

Fordmodellen ifråga var en bränsleflexibel bil som kan drivas på både bensin och etanol. Av marknadsföringen ska tydligt framgå vilka specifika egenskaper hos bilen reklamens påståenden syftar på. Av Fords marknadsföring framgick inte att det enbart var körning med etanoldrift reklampåståendena gällde.


Kontaktpersoner

Tord Pettersson tel 08- 429 06 43
Maria Norberg tel 08-429 06 28