FORES

Fores: Backloading av utsläppsrätter på plats – men nya utsläppsmål viktigare

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 15:28 CET

EU:s ministerråd har nu tagit det sista nödvändiga beslutet för att tillfälligt frysa 900 miljoner utsläppsrätter på EU:s marknad för handel med utsläppsrätter. Utsläppsrätter som skulle auktioneras ut de närmaste åren kommer istället att göras tillgängliga för köp först mot slutet av innevarande handelsperiod som avslutas 2020.

- Skönt att den långdragna ”backloading- processen” nu nått ett slut. Men betydligt viktigare blir de kommande diskussionerna om strukturella reformer av handelssystemet och EU:s utsläppsmål för 2030, säger Daniel Engström Stenson, ansvarig för miljöprogrammet på tankesmedjan Fores i en kommentar.

”Backloadingen” görs mot bakgrund av det stora överskott av utsläppsrätter som uppkommit när företag inte använt alla de utsläppsrätter som gjorts tillgängliga. Det är bland annat ett resultat av den ekonomiska nedgången samt att EU:s kompletterande åtgärder om mål för förnybart och energieffektivisering bidragit till en minskad efterfrågan på utsläppsrätter. Under 2013 har priset på en utsläppsrätt därför legat runt 4-5 Euro.

- Backloading har blivit en politiskt viktig symbolfråga och utdragen strid i EU. Därför är det bra att ett beslut nu är fattat. Men som enskild åtgärd är backloading en halvmesyr, det minskar inte utsläppen och får sannolikt endast en tillfällig och liten effekt på priset. Förhoppningsvis fungerar ändå beslutet som en signal att EU:s ledare önskar bygga vidare på EU ETS som grunden för EU:s klimatpolitik och vi undviker en situation där länder genomför nationella åtgärder som riskerar fragmentisera den europeiska klimatpolitiken, menar Daniel Engström Stenson.

Parallellt med diskussionerna om backloading har Kommissionen lagt sex preliminära förslag om permanenta åtgärder för att stärka handelssystemet, bland annat en skärpning av EU:s utsläppsmål till 2020, att permanent dra undan ett antal utsläppsrätter (set-aside) och ett prisgolv. Sannolikt kommer Kommissionen att föreslå någon eller några av dessa åtgärder i slutet av januari, då de också kommer med förslag för EU:s utsläppsmål till 2030.

- Först och främst bör EU skärpa sitt utsläppsmål för år 2020 eller permanent dra undan utsläppsrätter. Det skulle höja priset på utsläppsrätter och minska det stora överskott av utsläppsrätter som gör att EU faktiskt kan öka sina utsläpp fram till 2020 jämfört med nuvarande nivåer och ändå nå sitt klimatmål. Men på lång sikt är naturligtvis klimatmålet för 2030 det som framför allt avgör priset på utsläppsrätter, säger Daniel Engström Stenson som följt frågan om refomer av EU ETS i snart två år.

För mer info, kontakta Daniel Engström Stenson, programchef miljö FORES,

0730 88 52 63, daniel.engstrom@fores.se