FORES

Fores lanserar guide till EU:s utsläppshandel

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 05:30 CEST

En av de viktigaste frågorna för nästa EU-parlament blir att stärka EU:s utsläppshandelssystem. Systemet täcker nästan hälften av EU:s koldioxidutsläpp, men behöver förändras för ökad effektivitet och klimatnytta. I en ny rapport beskriver experter från Fores, IVL och amerikanska RFF principerna bakom systemet och några av de möjliga förändringarna.

EU:s utsläppshandelssystem EU ETS startade 2005, som världens första internationella handelssystem för koldioxidutsläpp. Idag omfattar systemet 31 länder och 13 500 anläggningar inom industri och energiproduktion.

– Med tanke på att nästan hälften av de europeiska koldioxidutsläppen regleras av handelssystemet och att det har en daglig inverkan på tusentals europeiska industrier, skulle man kunna tro att systemet står i centrum för klimatdebatten runt om i Europa. Men så är inte fallet. I stället har debatten varit begränsad till en grupp forskare, beslutsfattare och lobbyister, säger Daniel Engström Stenson, Fores klimatchef och en av rapportens författare.

I EU-valrörelsen handlar mycket av debatten om det låga priset på utsläppsrätter. Om inget görs riskerar systemet att bli irrelevant till den grad att medlemsstaterna överger utsläppshandeln och istället inför nationella styrmedel, enligt rapportförfattarna. Det krävs en omfattande reform för att få handelssystemet att driva fram klimatsmarta investeringar.

– Det låga priset innebär att investeringar som behövs för att minska utsläppen på lång sikt inte genomförs. Det äventyrar möjligheten för EU att nå sina långsiktiga utsläppsmål och skadar också handelssystemets trovärdighet. Alla EU-parlamentskandidater bör ge besked om hur de tänker sig att systemet ska reformeras. Fores kommer också innan sommaren återkomma med ett policy paper som närmare beskriver hur vi tycker att systemet bör förändras, säger Daniel Engström Stenson.

Med “En guide till Europas utsläppshandel” vill författarna ge en mer lättöverskådlig bild av handelssystemet. Rapporten är skriven för kommande EU-parlamentariker samt journalister och allmänhet som vill engagera sig i debatten om EU: s klimatpolitiska verktyg.

– Vi försöker beskriva principerna bakom utsläppshandelssystemet och dess centrala funktioner på ett sätt som är tillgängligt för en bredare publik. Rapporten ger också en kort historik och en internationell översikt av utvecklingen av handeln med utsläppsrätter runt världen, säger Lars Zetterberg vid IVL som står som huvudförfattare till rapporten.

Debatten om hur EU ETS kan stärkas borde vara central för den pågående valrörelsen.

– För att kunna diskutera systemet måste man också förstå grunderna. Förhoppningsvis kan den här rapporten bidra till en ökad förståelse hos intresserade, säger Tobias Persson på Fores som bidragit till rapportens framtagande.

Länk till rapporten: http://fores.se/publikation/en-guide-till-europas-utslappshandel/

För mer information kontakta:

Daniel Engström Stenson, Fores, daniel.engstrom@fores.se, 0730 88 52 63

Lars Zetterberg, IVL lars.zetterberg@ivl.se, tel.08- 598 563 57