FORES

Fores på DN debatt: Alliansen måste ompröva sin skolpolitik

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 06:00 CEST

Idag skriver Fores vice vd Andreas Bergström på DN debatt att alliansen behöver vara hård i sin omprövning av sin skolpolitik. Forskning och erfarenhet pekar ut flera områden där politiken behöver justeras och särskilt Folkpartiet måste vara mer självkritiskt.

– Kvalitetskontrollen i form av de nationella proven har blivit den största besvikelsen. Rätt utförda skulle de kunna vara till stöd för elever, föräldrar, skolor och Skolinspektionen. Nu tar de mest upp tid, säger Andreas Bergström.

Fores har tillsammans med Entreprenörskapsforum och Stiftelsen Leading Health Care drivit forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd 2012–2015. Där lyfte de fram forskning om organisation, styrning och innovation i framtidens välfärdstjänster.

– Utifrån utvecklingen i skolan de senaste åren och vårt arbete med Uppdrag Välfärd, är det mycket som jag har behövt ompröva, fortsätter Andreas Bergström, som var Jan Björklunds förhandlare i skolfrågor gentemot de andra allianspartierna under alliansregeringens första år.

En huvudslutsats från Uppdrag Välfärd var att allt för många regler också leder till att kontrollen blir otydlig. När allt är reglerat tappar skolorna fokus.

– Regler och kontroller bör fokusera på ett mindre antal faktorer som är enkla att mäta. Andra delar, som kan vara nog så viktiga, måste kontrolleras mer subjektivt av lärare, rektorer, föräldrar, elever, fristående organisationer och medier, fortsätter Andreas Bergström.

Den senaste PISA-undersökningen visade att kunskapsresultaten har försämrats under alliansens tid vid makten och problemen med sen ankomst och stök på lektionerna är skyhöga jämfört med många länder.

– Det går inte att skylla på att det har gått för lite tid eller att hänvisa till enkla lösningar som förstatligande. Det var bra att alliansen lyfte upp problem med sjunkande skolresultat, men man måste kunna erkänna att lösningarna på avgörande områden var fel eller genomfördes på fel sätt, avslutar Andreas Bergström.

Artikeln lyfter även upp lärarlegitimationen och antagningsköerna som två områden där alliansen behöver ompröva sin politik.

Alla rapporter och annat material från forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd finns på webbplatsen uppdragvalfard.se.

Kontakt: Andreas Bergström, vice vd, 0730-88 52 65