FORES

FORES program för Almedalsveckan 2011

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2011 11:00 CEST

Precis som förra året arrangerar FORES en temadag kring liberalismen under Almedalsveckan. Dessutom hålls ett brett panelsamtal om EU:s framtid med sex öst- och centraleuropeiska ambassadörer, en allmänpolitisk debatt tillsammans med tre andra tankesmedjor och ett seminarium om ekonomernas roll för att rädda klimatet.

FORES program under Almedalsveckan 2011

Måndag 4/7

10.00-11.30 Seminarium: Det outnyttjade entreprenörskapet - vad krävs för en effektiv politik för invandrares företagande?

Medverkande: Tobias Billström, Migrationsminister; Karima Tice, VD Aman Care; Lars Jagrén, Företagarna; Per Unckel, landshövding Stockholm; Benny Carlson, Lunds universitet; Ljubo Mrnjavac, entreprenör och grundare av Pölsemannen AB.

Plats: Payex gamla tryckeri, Mellangatan 9

17.00-18:30  Seminarium: The new member states – burden or hope for the EU?

Paneldiskussion med sex ambassadörer om de nya medlemsstaternas roll i EU. Efter Ungerns ordförandeskap – hur förbereder sig Polen och Slovakien för sina kommande ordförandeuppdrag? Vad kan de oppositionspartier som växer fram i de arabiska länderna lära sig av den parlamentariska och demokratiska utvecklingen i Öst- och Centraleuropa sedan 1989?

Medverkande: Adam Hałaciński, Polen; Peter Kmec, Slovakien; Jan Kara, Tjeckien; Raduta Matache, Rumänien; Gábor Szentiványi, Ungern; Ivan Golubinov Tzvetkov, Bulgarien.   

Gunnar Hökmark (M), Europaparlamentariker, medverkar som kommentator.

Plats: Oscarssalen, Krukmakarens Hus, Mellangatan 21

Tisdag 5/7

9.00 – 15.00 Liberala dagen

9.00 – 9.45 Liberala dagen I: Liberal utrikespolitik efter den arabiska revolutionen

Tunisien, Egypten, Bahrain, Libyen, Syrien...  hur ska en liberal utrikespolitik förhålla sig till den arabiska revolutionen? Vilka principer ska gälla?

Medverkande: Mats Johansson (M), utrikespolitisk talesperson; Kerstin Lundgren (C), utrikespolitisk talesperson; Anders Mellbourn, fd chef för Utrikespolitiska institutet; Allan Widman (FP), försvarspolitisk talesperson.

10.00 – 10.45 Liberala dagen II: Liberala ekonomer – var är de idag?

Sverige har en tradition av framstående, liberalt sinnade, ekonomer som Johan August Gripenstedt och Bertil Ohlin. Vilka liberaler tar plats i den ekonomisk-politiska debatten idag?

Medverkande: Hans T:son Söderström, professor i Nationalekonomi vid Handelshögskolan; nätverket Liberekos Martina Lind; Martin Ådahl, VD FORES.

13.00 – 13.45 Liberala dagen III: Liberal nationalism och nationell identitet

Behöver Sverige en ny nationell identitet för att mota främlingsfientliga krafter i grind? Går det att formulera en nationalism som samexisterar med liberala värden som frihet, tolerans och individens rättigheter?

Medverkande: Lisa Bjurwald, skribent; Petter Hojem, FORES; Paulina Neuding, chefredaktör magasinet Neo; Jasenko Selimovic (FP), Statssekreterare.

14.00 – 14.45 Liberala dagen IV: Vad är en liberal nätpolitik?

Hur är tillståndet för den svenska nätdebatten idag? Kan och bör liberala krafter ta plats i samtalet när FRA-, IPRED- och datalagringslagar sjösatts?

Medverkande: Annika Beijbom, förlagsredaktör; Georgi Ganev, områdeschef Telenor Sverige; Joakim Jardenberg, chef Mindpark AB; Henrik Sjöholm, debattör och konsult.

15.00 – 16.00 Seminarium: Tanksmedjorna sätter agendan?

En allmänpolitisk diskussion, där politiken – inte politikerna – står i centrum. Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna, och hur griper vi oss an dem? Var går skiljelinjerna i svensk politik i dag – sakpolitiskt och ideologiskt? Tankesmedjorna verkar bortom partipolitikens behov av dagsaktuell positionering. Ett samarrangemang mellan Timbro och Fores,

Medverkande: Mattias Johansson, FORES; Kristina Persson, Global utmaning; Boa Ruthström, Arena Idé; Håkan Tribell, Timbro.

Moderator: Gunnar Sonesson, Diplomat Communications.

Plats: Augustsalen, Krukmakarens Hus, Mellangatan 21

Torsdag 7/7

13.00 – 14.00  Seminarium: Fattar inte ekonomerna miljö, eller är det möjligen miljökämpar som inte fattar ekonomi?

Är ekonomistiskt tänkande del av orsakerna till miljöförstöring och klimatkris? Är exempelvis tillväxt och marknadsekonomi oförenliga med att rädda planeten? Eller är det tvärtom? Hör nationalekonomer förklara sig och politikerna kommentera.

Medverkande: Lena Ek (C), Europaparlamentariker; Christer Gunnarsson, professor i Ekonomisk Historia, Lunds universitet; Anders Wijkman, Tällberg Foundation; Martin Ådahl, FORES

Plats: Augustsalen, Krukmakarens Hus, Mellangatan 21

För frågor om FORES aktiviteter under Almedalsveckan, kontakta vice VD Mattias Johansson på telefon 0730-88 52 65 e-mail: mattias.johansson@fores.se  

www.fores.se/almedalen

Bifogade filer

PDF-dokument